Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

O vesmíru hrozícím i útěšném

„Čím více poznáváme vesmír, tím více si uvědomujeme jeho velikost. Ta nás někdy ubíjí, jindy povznáší,“ vysvětluje Gábor, co ho vedlo k volbě takového tématu přednášky. „Půjde o krátké setrvání u těchto rozporuplných rozpoložení. Bude se jednat o cestu k lepšímu poznání vesmíru kolem nás, ale i hnutí vlastního srdce,“ dodává jezuitský vědec.

Pavel Gábor pochází z Košic a před vstupem do jezuitského řádu v roce 1995 vystudoval fyziku elementárních částic na MFF UK v Praze. Po noviciátě studoval filozofii v Krakově a pak krátce vyučoval na VOŠ Caritas v Olomouci. Teologii absolvoval v Paříži a Olomouci. V Paříži také v roce 2009 získal doktorát z astrofyziky. Po zakončení řeholní formace v Austrálii se přesunul do Vatikánské observatoře v arizonském Tucsonu.

Vatikánská observatoř na vrcholu Grahamovy hory v Arizoně začala vznikat v 70. letech minulého století. Ředitelem původní observatoře v papežově letní rezidenci v Castel Gandolfo byl tehdy Američan P. George V. Coyne, S. J., který využil své kontakty s univerzitami v USA a zásadním způsobem přispěl k přestěhování observatoře v době, kdy nebe kolem Říma trpělo již velkým světelným znečištěním. V roce 2009 byla otevřena další budova, kde je umístěn jeden z největších světových teleskopů - Large Binocular Telescope.

Počátky zájmu papežů o astronomii však sahají mnohem hlouběji do historie a souvisejí s pozorováními kvůli zavádění Gregoriánského kalendáře v roce 1582. Papež Řehoř XIII. pro astronomické pozorování ve Vatikánu nechal postavit věž a založil speciální kolej. Papež Lev XIII. ustavil v roce 1891 Vatikánskou observatoř, která se brzy stává věhlasnou mezinárodní vědeckou institucí. Ta se z Říma ve 30. letech minulého století stěhuje nejprve do Castel Gandolfa a později do USA. V Castel Gandolfu však stále zůstává vedení observatoře, astronomická sbírka a pořádají se zde mezinárodní konference a semináře.

Přednáška P. Pavla Gábora proběhne 28. července 2011 od 18.30 hodin v sále č. 24 ve věži kostela sv. Ignáce. (Jan Regner, Aleš Pištora)

25. 07. 2011