Vyhledávání Menu

O ZASVĚCENÉM ŽIVOTĚ DNES


V barokním refektář kláštera dominikánů u sv. Jiljí (Jilská 7a) se 21. listopadu 2015 od 9.00 do 12.00 hodin koná v rámci roku zasvěceného života přednáška profesora Benoît-Dominique de La Soujéole OP na téma „Řeholní profese (teologické a duchovní pojetí)“.


49989


První přednáška se bude věnovat třem evangelijním radám. Život každého zasvěceného člověka, bez ohledu na veliké bohatství různých forem v církvi, vychází z křestního zasvěcení. Tím, že Bůh dává člověku podíl na svém vlastním životě, sám si ho zasvěcuje. Pořadí evangelijních rad také mnoho vypovídá o jejich pojetí. II. vatikánský koncil upřednostňuje jiné pořadí evangelijních rad, než jaké zavedla středověká teologie.

Druhá přednáška se zaměří na společný život. Ať už je konkrétní realizace společného života s ohledem na jednotlivá charismata jakákoliv, vždy je projevem eklesiálního společenství, které vychází ze křtu. Současnost přináší větší citlivost pro individualitu či pojetí člověka jako vztahové bytosti. Ani pozitivním ani negativním vlivům těchto tendencí na každodennost zasvěceného života se teologická reflexe a běžná praxe nemůže vyhnout. Ve svém výkladu bude fr. Benoît-Dominique de La Soujeole OP navazovat na článek Zasvěcený život v křesťanském tajemství v Salve č. 3/15 str. 103–117, které právě vyšlo. Přednáška i následná diskuze bude simultánně překládána do češtiny.

Fr. Benoît-Dominique de La Soujeole OP (*1955) je francouzský dominikán, který přednáší systematickou teologii (především eklesiologii a sakramentologii) na Teologické fakultě University Fribourg ve Švýcarsku.Je členem redakční rady Revue Thomiste. Často dává exercicie a duchovní cvičení různým řeholním společenstvím. Jeho znalosti a zkušenosti využívá také Kongregace pro zasvěcený život. Více na www.dominikanska8.cz. (www.dominikanska8.cz)

Aleš Pištora 18. 11. 2015