Vyhledávání Menu

Obnova kostela Narození Panny Marie v Oleškách

Vlastník: Římskokatolická farnost Říčany

 

48147 48148

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

  Záchrana kostela Narození Panny Marie v Oleškách

 

48149

 

        Římskokatolická farnost Říčany spolu s Arcibiskupstvím pražským připravila projekt na záchranu kostela Narození Panny Marie v Oleškách.  V únoru 2011 byl projekt přihlášen do výzvy Programu rozvoje venkova ČR a následně v rámci opatření s názvem:  „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova“ příslušnou komisí vybrán jako úspěšný. Akce bude spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského intervenčního fondu pro rozvoj venkova a její celkové náklady činí 3 237 588,-Kč.

   Předmětem projektu je obnova vnějšího pláště kostela. 

    V první řadě půjde o sanaci střešní konstrukce. U stávající krytiny z pálených tašek dochází již k úplnému fyzikálnímu rozpadu a díky zatékání dešťové vody nastává postupný hnilobný rozklad jednotlivých dřevěných krovových prvků.

 

48150

 

   V rámci projektu budou odstraněny narušené a neopravitelné částí krovu  a nahrazeny  tzv. metodou protézování novými dřevěnými prvky  stejného profilu.

    Nová krytina bude respektovat krytinu původní. Na věži tedy půjde o tzv. krytinu prejzovou a na střechu lodě, presbytáře a sakristie bude položena pálená taška bobrovka.

    Vyměněny budou rovněž veškeré střešní klempířské prvky. Makovice na věži se díky oxidačnímu procesu rozpadla a bude vyrobena nově. Poté bude spolu se stávajícím křížem vyzlacena. 
   Rozpadlé zdivo sakristie bude rozebráno a znovu vyzděno.
   Opraveny budou veškeré vnější omítané plochy, na které bude následně aplikován vápenný nátěr. 
  Rovněž budou repasovány výplně dveřních a okenních otvorů. Zvonová okna budou vyrobena nově.

   Rekonstrukcí vyjmenovaných částí kostela dojde k odstranění havarijního stavu a záchraně objektu. 

48151


   Historické záznamy uvádějí stáří původní stavby – tzv. tribunového kostela - na 1. polovinu 13. století. Kostel se takto řadí k  pozdně románským sakrálním stavbám.

Aleš Pešat, 6/2012

 

28. 08. 2017