Vyhledávání Menu

Obnova střechy lodi a zpřístupnění kostela sv. Václava v Nové Vsi


Římskokatolická farnost Kolín představuje projekt 

OBNOVA STŘECHY LODI A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA V NOVÉ VSI51658
 

Spolufinancování:

Program Rozvoje Venkova prostřednictvím MAS Podlipansko o.p.s 

Datum:
zahájení realizace projektu: duben 2010
ukončení projektu: listopad 2010

Stručný obsah projektu:

Po stránce stavebnětechnické – odstranění havarijní stavu krovu a střešní krytiny lodi kostela a osazení mříže za hlavní vstupní dveře, umožňující zpřístupnění a větrání interiéru kostela.

Po stránce kulturně společenské a církevní – udržení místní tradice využití interiéru kostela (bohoslužby, koncerty, oslavy historických událostí a výročí, volnočasové aktivity) a zpřístupnění významné regionální památky.


Rozpočet projektu:

Celkové výdaje projektu: 1.413.447,- Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.000.000,- Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 413.447,- Kč

Dotace projektu:
Dotace z PRV: 900.000,- Kč

Partneři projektu:

- Obec Nová Ves: www.novaves.cz

- Ing. Miloslav Zapletal: www.zapletal.biz

Fotogalerie..

 

28. 08. 2017