Vyhledávání Menu

Ocenění farníků za jejich službu


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP ocení 12. května 2016 zasloužilé farníky pražské arcidiecéze za příkladnou práci pro farnost a hlásání evangelia v nelehké době. V Arcibiskupském paláci třinácti laikům předá pamětní medaile sv. Cyrila a Metoděje.


60288

Foto: František Rychetský


Stejně tak jako v minulých letech se i letos pražský arcibiskup rozhodl ocenit třináct farníků pražské arcidiecéze za jejich službu pro církev. Osobně jim poděkuje za to, že nezištně různými formami přispívají k hlásání evangelia nebo katechezí či jinou službou přispívají k růstu Božího království a podporují místní farnost. „Je zřejmé, že by mělo být takto oceněno mnohem víc, než jen třináct zástupců farností. Jde však také o symbolickou roli, kterou otec kardinál vnímá jako vzkaz: Jsme vám, kteří sloužíte ve farnostech, vděční za vaši službu, „vysvětluje P. Michal Němeček vikář pro pastoraci. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 09. 05. 2016