Vyhledávání Menu

OCENĚNÍ PRO JOSEFA LECIANA


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP ocenil 9. února 2016 Medailí biskupa Podlahy dlouholetého vyšehradského varhaníka a pedagoga Akademie múzických umění Josefa Leciana. Varhaníkem na Vyšehradě se stal roku 1966 a od té doby mu zůstal věrný.


57354

Foto: Richard Horák

Josef Lecian se narodil 13. srpna 1941 ve Starých Hamrech. Jako vokalista odešel do kláštera na Svatou Horu u Příbrami, kde začal hrát na varhany. Poté, co jeho pobyt na Svaté Hoře likvidací řeholí roku 1950 skončil, navštěvoval pražskou konzervatoř. Ve studiu varhanní hry a kompozice pokračoval na Akademii múzických umění. Po ukončení studií učil a hrál u sv. Jiljí v Praze.

V roce 1965 mu bylo nabídnuto místo varhaníka na Vyšehradě, které přijal a od roku 1966 nepřetržitě již 50 let působí jako vyšehradský varhaník. V roce 1977 nastupuje jako profesor konzervatoře v Praze a později, od roku 1987, jako pedagog na Akademii múzických umění. Koncertoval doma i v zahraničí. Jeho repertoár obsahuje širokou stylovou škálu děl od předbarokního období až po díla soudobých autorů.  Zvláštní místo zaujímá vztah k hudbě duchovní. (Erika Tučková)

Aleš Pištora 10. 02. 2016