Vyhledávání Menu

Ocenění pro rytíře Milana Nováka


V den svátku sv. Václava byl při slavnostním setkání na brandýském zámku 28. září 2015 povýšen do hodnosti komandéra rytíř papežského Řádu sv. Řehoře Velikého výtvarník, publicista a organizátor PhDr. Milan Novák, hlavní koordinátor Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.


48031

Foto: Martina Řehořová / Člověk a víra

Milan Novák stál v roce 2003 u obnovení Národní svatováclavské pouti, která se během dvanácti let stala nejvýznamnější duchovní akcí v Čechách. Svatováclavská pouť se díky dr. Novákovi, které několik let působil na pozici vedoucího kulturního odboru města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, otevřela věřící i nevěřící společnosti a proměnila se v hlavní událost státního svátku svatého Václava. Dnes se Novák na organizaci poutě podílí v rámci Matice staroboleslavské. Milan Novák byl také jedním z organizátorů návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. dne 28. září 2009 ve Staré Boleslavi. V roce 2009 mu papež Benedikt XVI. udělil Řád sv. Řehoře Velikého.

Papežský Řád sv. Řehoře Velikého (L´Ordine Equestre Pontificio di San Gregorio Magno) patří mezi pět vyznamenání, která uděluje sám Svatý otec. Řád ustanovil roku 1831 papež Řehoř XVI. s tím, že má být udělován věrným a zasloužilým mužům vzorné pověsti, kteří se zasloužili o „dobro společnosti, církve a Svatého stolce“. Heslem řádu je „Pro Deo et Principe“ (Pro Boha a vládce). Nositelé tohoto ocenění se stávají členy řádu s titulem „rytíř Řádu sv. Řehoře Velikého“. Řádovou dekorací je osmihrotý kříž, zlatý s červeným smaltem, s podobiznou sv. Řehoře Velikého na aversu, na reversu nese řádové heslo.

Na rozdíl od jiných rytířských řádů nevyplývají z členství v Řádu sv. Řehoře žádné zvláštní povinnosti ani privilegia, kromě práva vjet v sedle dovnitř basiliky sv. Petra ve Vatikánu, práva, jehož však již dlouhou dobu nikdo z rytířů ani dam nevyužil. Na půdě Vatikánu je ovšem Švýcarská garda povinna Rytířům Řádu salutovat. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 29. 09. 2015