Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svátkem sv. Františka začala novéna ke Čtrnácti mučedníkům

Novéna, tj. devítidenní modlitební příprava, začne slavností sv. Františka 4. října 2012 od 18.00 hodin. Liturgii budou spolu s františkány tradičně slavit bratři dominikáni, jejichž komunita byla 15. února 1611 rovněž ohrožována rozlíceným davem. Slavnost bude mít obvyklou podobu včetně společného agapé v refektáři.

Na každý další den novény jsou k PM Sněžné pozvány ke společnému slavení večerní mše sv. ty farnosti, kterých se zloba davu v únoru 1611 také nějak dotkla: staroměstští minorité (tehdy ochráněni řeznickým cechem), Akademická farnost u Nejsv. Salvátora (tehdy jezuité), břevnovští benediktini (zástupci za benediktiny v Emauzích), malostranští augustiniáni (zástupci za tehdejší augustiniány na Karlově) a další. Kněží těchto farností budou hlavními celebranty a jsou zváni i se svými ministranty a farníky. Po mši sv. budou následovat slavnostní nešpory ve speciálně připravené formě, nebo koncert duchovní hudby - např. v neděli 7. října koncert Stamicova kvarteta, v předvečer beatifikační slavnosti multimediální performance v podání Clarinet Factory a Petra Nikla. Podrobný program novény u Panny Marie Sněžné i plakát ke stažení najdete na webovém portále blahořečení. (Jana Pláteníková)

04. 10. 2012