Vyhledávání Menu

Od dostavby Svatovítské katedrály uplyne 85 let

V pondělí 12. května 2014 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP při mši svaté od 18.00 hodin připomene v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha okamžik, kdy před 85 lety světící biskup Jan Nepomuk Sedlák posvětil dostavěnou pražskou katedrálu.

Dokončená Svatovítská katedrála byla posvěcena a otevřena v roce 1929. Přesto staleté úsilí, jehož výsledek byl očekáván mnoha generacemi, nebylo zcela dovršeno. Kromě jiného chyběly varhany, které by zvukově zaplnily prostor celé dokončené stavby. Přes trojí pokus tento nedostatek napravit, chybí nástroj dodnes. Proto byl v letošním roce, kdy si pražská arcidiecéze připomíná 670. výročí „položení základního kamene“ katedrály, ustanoven fond, který bude mít pořízení nového nástroje na starosti. Ten by mohl v 21. století být definitivní tečkou za dostavbou katedrály.

Dlouhou dobu se zdálo, že metropolitní chrám zůstane stavebním torzem, avšak 1. října 1873 (při oslavě 900 let biskupství) položil kardinál Schwarzenberg základní kámen k dostavbě chrámu svatého Víta. Prvním stavitelem se stal Josef Ondřej Kranner, který využil zkušeností z Francie, Německa a Itálie nejen k opravě staré části dómu, ale také při vypracování vlastního návrhu na dostavbu chrámu v duchu romantické gotiky.

Po něm převzal stavbu architekt Josef Mocker, představitel přísného restaurátorského purismu (zachování slohové čistoty) a pseudogotické architektury. Posledním, kdo se na dostavbě podílel, byl Kamil Hilbert. Tomu bylo dopřáno dokončit chrám na prahu svatováclavského milénia.

Vysvěcení se konalo 12. května 1929 a chrám pak byl slavnostně a oficiálně otevřen 28. září 1929. Světící biskup Antonín Podlaha katedrálu tehdy otvíral se slovy: … kéž budova ta připomíná nám žádoucí skálopevnou celistvost naší osvobozené vlasti a uvádí nám na paměť vznešené ideály, k nimž povznášeti se má drahý národ náš.“ Tím bylo dovršeno staleté úsilí o dokončení stavby na Pražském hradě. Více na www.katedralasvatehovita.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 07. 05. 2014