Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Od Hollara k Beuysovi

Výstava organizovaná Národní knihovnou ČR a Rakouským kulturním fórem v Praze prezentuje výběr ze sbírky a chce, podle jejích organizátorů, přispět k dialogu mezi církví a současným uměním v České republice. Veřejnosti bude přístupná od 4. dubna do 29. června 2008, denně kromě pondělí od 10 do 19 hodin. Záštitu nad expozicí převzali Claudia Schmied, ministryně kultury Rakouské republiky, Václav Jehlička, ministr kultury ČR, Christoph kardinál Schönborn, vídeňský arcibiskup a Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský.

Výstava sbírky Otto Mauera, která dnes patří Dómskému muzeu ve Vídni, poskytne prostřednictvím relativně neokázalých grafických listů přehled o nejrůznějších zástupcích rakouského umění a současně prezentuje práce předních evropských umělců. Otto Mauer se na výstavách a především v rámci svého sběratelství zaměřoval na práce na papíře, a v jeho sbírce tak figurují klasici evropské moderny (Pablo Picasso, Egon Schiele, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Paul Klee, Henry Matisse, Max Ernst), německého expresionismu, poválečného abstraktního umění, ale i křesťansky orientovaní umělci a osobnosti postmoderny.

Zajímavou je již skutečnost spojení umění duchovního, spjatého s tradicí katolicismu, a umění moderního, které často morálku křesťanství odmítalo. Církev byla po dlouhou dobu, jak můžeme vidět např. na nově otevřené expozici Národní galerie Baroko v Čechách, nejen tím, kdo nechával vytvářet hodnotná umělecká díla, ale především také tím, kdo probouzel v umělcích niternou vášeň, s níž tvořili. Umění bylo současně velmi účinným prostředkem zvěstování evangelia, ale také příležitostí k meditaci. V 19. století však došlo k odcizení církve a moderního umění, které již nechtělo být ve službách náboženství, ale vrhlo se do experimentálních ponorů do vlastních hlubin. Církevní umění se zdálo být překonaným.

Na druhé straně je však třeba si uvědomit, že církev vždy vyhledávala především spolupráce s předními představiteli nejnovějších uměleckých tendencí, a byla tak vždy v intenzivním dialogu s avantgardou. „Pro vídeňského kněze Msgr. Otto Mauera (1907-1973) bylo umění jedním z mnoha způsobů, kterými Bůh promlouvá k lidem. Proto se pokusil postavit dialog mezi církví a uměním na nový základ. Založil v poválečném Rakousku první soukromou galerii, ve které téměř všichni věhlasní rakouští výtvarníci vystavovali poprvé svá díla a díky níž se v Rakousku i ve světě proslavili. Mauer zároveň shromáždil rozsáhlou sbírku grafických listů nejvýznamnějších rakouských a evropských umělců, jsou v ní obsaženy i skvosty z minulých staletí,“ říkají o výstavě její organizátoři. (ap)

02. 04. 2008