Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Od pražské katedrály vyrazí Královský průvod na Karlštejn

Ve dnech 5.–6. června 2010 se opět vydá Královský průvod z Prahy na Karlštejn. Před katedrálou arcibiskup Duka symbolicky svěří kopie císařských korunovačních klenotů císaři do opatrování a dá všem přítomným požehnání na cestu. Historický průvod císaře a jeho dvora zamíří Nerudovou ulicí přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Odtud bude pokračovat směrem do Dobřichovic, kde průvod přenocuje. Druhý den ráno má vyrazit přes Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň ke Karlštejnu. Královský průvod pak v podvečer vyvrcholí uložením replik císařských korunovačních klenotů do kaple svatého Kříže ve Velké věži hradu Karlštejna.

Ideou akce je historická tradice, jejíž kořeny sahají do doby vlády císaře Karla IV. Tento panovník uchovával korunovační klenoty Svaté říše římské na hradě Karlštejně a každoročně po Velikonocích je nechával v Praze ukazovat věřícím. Krátce na to byly klenoty vezeny zpět. Právě návrat klenotů z hlavního města na Karlštejn je námětem Královského průvodu. (ap, www.kralovskypruvod.eu)

01. 06. 2010