Vyhledávání Menu

Od svatého Vladimíra k Vladimíru Putinovi

Centrum Dominikánská 8 pořádá ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 18.00 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) debatu nad knihou Martina C. Putny „Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity“. Hosty budou kromě autora knihy také Karel Schwarzenberg, Petra Procházková a Luboš Dobrovský.

Konečně kniha o vývoji ruské spirituality, která vychází ze znalosti a hlubokého pochopení ruských dějin. V době, kdy se o Rusku mnoho mluví a píše, výhradně však z úhlu dnešní politiky, a to ať již kladně, nebo záporně, je blahodárné zabývati se samotnými kořeny.

Literární večer je uvedením knihy literárního a kulturního historika Martina C. Putny „Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity“ (Vyšehrad 2015) a debatou o tématech, která z ní vycházejí. Hlubší znalost kulturních a duchovních dějin Ruska totiž dovoluje orientovat se v současné složité mezinárodní situaci lépe, než jak to dělá povrchní žurnalistika a propaganda. Hosty debaty jsou vedle autora knihy bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, novinářka a válečná zpravodajka zaměřující se na země bývalého Sovětského bloku Petra Procházková a novinář, překladatel a bývalý velvyslanec v Ruské federaci Luboš Dobrovský. Večerem provází Martin Bedřich. Více na www.dominikanska8.cz. (www.dominikanska8.cz)

Aleš Pištora 23. 01. 2015