Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Odborná konference odstartovala přípravu na beatifikaci

Panelová diskuze a vernisáž obnovené historické výstavy v ambitu kláštera tak zahájily sérií vzdělávacích, kulturních a duchovních aktivit, souvisejících s událostí blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků 13. října 2012 v Praze.

Ústředním momentem konference, pořádané Provincií bratří františkánů ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou v prostorách KTF v Dejvicích (Thákurova 6), je událost plenění klášterů a zabití 14 františkánských bratří v klášteře u Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském o masopustním úterý 15. února 1611. Cílem konference je snaha nastínit celkový kontext této události, ukázat na vlivy politické, náboženské, filosofické i kulturní a na složitost náboženské situace.

Konference, na níž vystoupí odborníci z mnoha vědeckých a vzdělávacích institucí, se pokusí představit dané téma ve třech tematických okruzích: historie, teologie a uměnověda. Prof. Jan Royt promluví o ikonografii českých zemských patronů v 1. polovině 17. století, doc. Martin Zlatohlávek se pokusí odpovědět na otázku, zda konec Rudolfa II. znamená současně konec jednoho uměleckého slohu.

U příležitosti duchovní přípravy na událost blahořečení připravila provincie františkánů spolu s nakladatelstvím Paulínky Novénu ke Čtrnácti pražským mučedníkům, kterou se mohou věřící modlit samostatně nebo ve společenstvích. Ve františkánské farnosti P. Marie Sněžné bude počínaje svátkem sv. Františka probíhat její společná modlitba.

Program přípravných událostí i samotné beatifikace najdete na webovém portále věnovaném tématu beatifikace.

(Jana Pláteníková)
26. 09. 2012