Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Odhalení desky kardinálu Beranovi a sochy sv. Anežky

Slavnostní odhalení pamětní desky proběhne od 15.00 hodin v areálu golfového klubu v Myštěvsi u Nového Bydžova. Smyslem slavnosti je připomenout, že ve zdejším zámečku rodiny Piťhů byli v padesátých letech internováni arcibiskup pražský Josef Beran, biskup českobudějovický Josef Hlouch, biskup brněnský Karel Skoupý a Robert Pobožný, biskup rožňavský. Aby vynikl rozdíl mezi současnou dobou a padesátými léty, byli pozváni také všichni současní političtí představitelé, kteří dnes zastávají funkci, ze které byl tehdy veden útok, a představitelé míst, kam byl směrován.

Kromě pražského arcibiskupa Dominika Duky účast přislíbili také další biskupové, opati a vrcholní představitelé řádů, papežský nuncius, akademičtí funkcionáři, rektor UK prof. Václav Hampl, další rektoři a děkanové fakult. Slavnosti se zúčastní také neteř kardinála Berana, a poslední žijící vězeň tohoto objektu, řeholnice Zdislava Benešová. Účast dále přislíbili ombudsman, zástupci Ústavního soudu a ministerstev, generální ředitel Vězeňské služby atd. Prezident republiky zaměstnaný summitem ve Varšavě vyslal k odhalení desky čestnou hradní stráž. Slavnosti se zúčastní představitelé správy a samosprávy kraje, okresů a obcí v okolí.

Jelikož v této internaci psal kardinál Beran svou knihu o sv. Anežce, bude při výročí 800. let od jejího narození posvěcena socha, kterou vytvořila v rámci široké akce Pocta sv. Anežce Alena Kubcová, studentka Střední průmyslové školy kamenicko-sochařské v Hořicích.

Pořadatelem akce je Prof. Petr Piťha, který zde prožil dětství. Jeho snahou je, aby došlo k přátelskému setkání politických a kulturních elit s běžnými občany a lidí nejrůznějších názorů kolem nezpochybnitelných postav a idejí národní tradice. (Aleš Pištora)

20. 05. 2011