Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Odpustky u příležitosti Světového dne nemocných

Letošní připomínka připadá na období od 7. února do 11. února 2013, na svátek Panny Marie Lurdské, v bavorském poutním místě Altötting. Zvláštní odpustky může získat v období od 7. února do 11. února 2013, na svátek Panny Marie Lurdské, ten, kdo se zúčastní mše konané v souvislosti se Světovým dnem nemocných, a to buď na bavorském poutním místě Altötting nebo v jiných místech určených místní církví za obvyklých podmínek, jimiž jsou svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

V návaznosti na dekret Apoštolské penitenciárie stanovil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP tato další místa:

- kostel sv. Karla Boromejského v Praze pod Petřínem

a všechny kostely, ve kterých je možné v Roce víry získat plnomocné odpustky:

- katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech,

- kostely Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava ve Staré Boleslavi,

- bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě,

- bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře,

- kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně,

- kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů v Emauzích,

- kostel sv. Ludmily na Tetíně,

- kostel sv. Ludmily na Vinohradech,

- kostel sv. Matouše v Hrádku u Vlašimě,

- kostel sv. Prokopa na Sázavě

Ti, kteří pečují o nemocné v nemocnicích nebo doma, a tak se nemohou účastnit žádné pobožnosti, budou mít možnost ve dnech 7. až 11. února získat plnomocné odpustky za předpokladu, že se budou několik hodin věnovat péči o nemocné, pomodlí se na papežův úmysl a přijmou předsevzetí, že splní i ostatní podmínky, jakmile jim to okolnosti dovolí.

Nemocní anebo osoby v pokročilém věku, které se nemohou účastnit mše, obdrží tyto odpustky obětováním svého fyzického a psychického utrpení. Dekret Apoštolské penitenciárie doporučuje také sledování televizního a rozhlasového přenosu z bohoslužeb Světového dne nemocných. Částečné odpustky mohou získat všichni věřící, pokud se v uvedených dnech pomodlí s lítostí v srdci za nemocné. (http://tisk.cirkev.cz, www.radiovaticana.cz)

Český překlad dokumentu (dokument RTF)Český překlad dokumentu

31. 01. 2013