Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ohlédnutí za koncertem Arcidiecézní charity Praha

Krátký projev před koncertem měla také Milena Vicenová, česká velvyslankyně při Evropské unii. Ve zcela zaplněném sále, kde musely být pro obrovský zájem přidány i řady navíc, bylo v publiku mnoho významných hostů, sponzorů a spolupracovníků Arcidiecézní charity Praha.

Pozvání přijali také organizátoři Tříkrálové sbírky z Polska, kteří pravidelně dobrovolnicky pomáhají v Praze. V čele této delegace přicestoval také poslanec polského parlamentu pan Adam Gaweda. 

Charitní koncert se konal v předvečer svátku Všech svatých. Byl příležitostí pro setkání těch, kterým práce Charity není lhostejná a kteří toto dílo podle svých možností podporují. Jak v krátkých projevech před samotným koncertem několikrát zaznělo, charitní aktivity jsou pro současný svět významným svědectvím. Důležitost tohoto svědectví podtrhl i papež, který nedávno o úspěšné práci Charity v České republice hovořil při svém setkání s novým velvyslance ČR při Svatém stolci Pavlem Vošalíkem. Slova Benedikta XVI. připomněl ve svém projevu v Obecním domě kardinál Miloslav Vlk.

Zajímavostí bylo, že úvodem koncertu posluchače provázely dvě účastnice charitních projektů ze zemí, kam arcidiecézní charita směřuje svou pomoc. Z Běloruska to byla Yana Avtouzsko, která studuje v ČR Vysokou školu chemicko-technologickou, a z Indie studentka Vysoké školy zemědělské Venee Fernandes. Celý jejich projev byl v krásné češtině, což mnozí hodnotili jako zcela obdivuhodné. Z pracovních důvodů koncert letos nemoderoval Marek Eben, ale nahrál pro tuto příležitost pozdrav, který byl oceněn velkým potleskem všech zúčastněných.

Výtěžek koncertu je věnován na projekty v Bělorusku a Indii. Arcidiecézní charita Praha již dva roky realizuje projekt vysokoškolského vzdělávání běloruských studentů v ČR. Pro rok 2009 se plánuje prázdninový pobyt dětí a mládeže v rodinách v ČR. V Indii se bude stavět Vyšší odborná škola pedagogická v Bidaru.

Krásné prostory Smetanovy síně a hudba, která zde tak důstojně zazněla - to vše bylo možné chápat jako symbolické poděkování pracovníkům a dobrovolníkům charitní práce v naší diecézi. Byl to malý svátek všech, kteří svým úsilím naplňují slova encykliky Deus caritas est. (Jaroslav Němec, ap)

04. 11. 2008