Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ohlédnutí za návštěvou Benedikta XVI.

V loňském roce papež Benedikt XVI. přijal pozvání České biskupské konference a prezidenta České republiky ke státní a pastorační návštěvě naší země. Navštívil Prahu, Brno a Starou Boleslav a jeho návštěva se nesmazatelně vryla do mysli a srdcí mnoha věřících, ale i ostatních obyvatel. Všichni, kdo se loňské návštěvy papeže Benedikta XVI. účastnili nebo ji alespoň nějakým způsobem sledovali, mají pochopitelný pocit, že myšlenky, které Benedikt XVI. při různých příležitostech během návštěvy vyslovil, by měly dále žít a být rozvíjeny. Také vlna zájmu o křesťanství, která se loni na podzim zvedla, by neměla být zapomenuta.

Kardinál Miloslav Vlk, který přivítal Svatého otce v pražské arcidiecézi, proto inicioval jednu z akcí, které mají návštěvu papeže Benedikta XVI. v naší zemi připomenout a poukázat na aktualitu výzev a povzbuzení, které jsme mohli z papežových úst vyslechnout. Na sympoziu, které připravila Katolická teologická fakulty spolu s Arcibiskupstvím pražským budou připomenuta jednotlivá témata papežových řečí. Se svými příspěvky vystoupí kardinál Miloslav Vlk, prof. Tomáš Halík, doc. Jaroslav Šebek, doc. Stanislav Balík a další. Účast je třeba potvrdit do 1. listopadu 2010 na e-mail: dekanat@ktf.cuni.cz. (Aleš Pištora)

Více na www.ktf.cuni.cz.

Program sympozia (dokument MS Word)Program sympozia

29. 10. 2010