Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ohlédnutí za prvním půlrokem Akademické duchovní správy ČVUT

Když vloni zjara založil pražský arcibiskup pro členy akademické obce ČVUT v Praze, nejstarší technické univerzity v Evropě, samostatnou duchovní správu, tak si toho mnozí ani nepovšimli. Mnozí si možná s trochou ironie pomysleli, že je to další ze zbytečných administrativních úkonů s pramalým praktickým významem.

Že opak je pravdou a že se na poli pastorace vysokoškoláků nejen v Praze zrodil silný hráč, si uvědomili už návštěvníci slavného „Veni Creator Spiritus“ v pražském staroměstském kostele sv. Bartoloměje, kterým byla činnost ADS ČVUT oficiálně zahájena. Dvě stovky účastníků z řad studentů i pedagogů, profesionálně vedený studentský sbor, který slavnost doprovázel a podepsal se nejen na duchovním, ale též kulturním zážitku účastníků bohoslužby, ale především přítomnost vrcholných představitelů české katolické církve a ČVUT – pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky a rektora ČVUT v Praze, Prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. s chotí. Přítomnost České televize, Televize Noe a Rádia Proglas jen podtrhla význam tohoto historického okamžiku ve více než třísetleté historii ČVUT.

Vlajkovou lodí ADS ČVUT se staly středeční večery nazvané „Ve středu ke Středu“. Po mši svaté, slavené v kostele sv. Bartoloměje, který se stal „univerzitním“ kostelem našeho společenství, následuje v kryptě kostela přednáška či beseda s významným hostem. A že zájem studentů je oprávněný, dokládají jména jako Marek Orko Vácha, Prokop Remeš či Daniel Herman, kteří nás navštívili v zimním semestru. V letním semestru se těšíme na další vynikající osobnosti: za všechny jmenujme Prof. Petra Piťhu, Prof. Jiřinu Šiklovou nebo Prof. Ludvíka Armbrustera. Neméně zajímavý bude i komponovaný večer v podání Miloše Doležala věnovaný mučedníku doby nedávné, P. Josefu Toufarovi.

V rámci dalších pastoračních aktivit mohou studenti navštěvovat i dvě kolejní společenství, scházející se pravidelně na Strahovských kolejích a na Kladně. Výlety, rekolekce, exercicie, kulturní a sportovní akce a mnoho jiného jen dokresluje bohatou nabídku ADS ČVUT. A nezapomeňte, že nás můžete najít nejen na našich oficiálních stránkách na adrese http://ads.cvut.cz, ale i na všech běžných sociálních sítích, kde nám můžete vyjádřit svoji podporu. (P. Vladimír Slámečka)

29. 01. 2013