Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ohlédnutí za restaurováním varhan v kostele Nejsv. Salvátora

Vzhledem k tomu, že vlastník kostela a varhan (Arcibiskupství pražské) ani uživatel (Římskokatolická akademická farnost Praha) nedisponovali prostředky na tak rozsáhlé dílo, bylo rozhodnuto o vypracování grantového projektu do programu Finančních mechanizmů EHP/Norsko. Zpracováním projektu byla pověřena agentura Econet (dnes PNO Consultants), podklady připravovali zástupci arcibiskupství i farnosti. První podání do tzv. druhé výzvy nebylo úspěšné.

Pro další výzvu byl projekt přepracován, navíc došlo k dohodě o partnerství s norskými odborníky, organologem Stein Johannes Kolnesem a historikem umění Oddbjørnem Sørmoenem, zastupujícím organizaci norské památkové péče - Direktorát pro kulturní dědictví Norska. Tentokrát byl projekt přijat k financování, navíc jako třetí nejkvalitnější z dané výzvy. Podmínkou financování z Finančních mechanizmů byl 15% podíl státní podpory. Tu nakonec přislíbilo Ministerstvo kultury ČR.

Restaurování se na základě výběrového řízení ujala renomovaná firma Hermann Eule Orgelbau, Bautzen. Jako subdodavatele si přizvala k zakázce zkušenou českou varhanářskou firmu Kánský a Brachtl, pro restaurování skříně ak. mal. Petera Stirbera. Vzhledem ke zmíněné účasti norských odborníků, kteří se podílejí na konzultacích a kontrolních dnech v důležitých fázích restaurování, stal se tento projekt prvním v historii českého varhanního restaurátorství, kde došlo k mezinárodní spolupráci více firem a odborníků. Vzhledem k objemu proinvestované částky (více než 13 milionů korun) se zároveň jedná o jeden z největších takových projektů.

Úspěšně dokončené a převzaté práce byly slavnostně završeny žehnáním při nedělní mši svaté dne 20. února 2011, které předsedal Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Slavnosti se účastnil i norský velvyslanec Jens Eikaas, který na závěr přednesl projev. Při žehnání se poprvé v celé kráse rozezvučely obnovené varhany.

Druhý den se v sakristii kostela konala odborná konference o restaurování varhan se souvisejícími příspěvky o barokní hudbě v Čechách i v Klementinu v 18. století.

Celé dílo doplnil slavnostní koncert, při kterém zazněly skladby starých mistrů 17. a 18. století v podání varhaníka Roberta Huga i jeho kolegů, za účasti souboru barokní hudby Capella Regia. Až do 24. dubna je možno si na ochozech kostela prohlédnout výstavu fotografií z průběhu restaurování.

Na závěr zbývá vyslovit poděkování všem, kteří měli jakoukoliv účast se na tomto náročném a komplexním díle, a kteří se zasloužili o jeho zdárné dokončení. Ať tyto varhany dlouhá léta znějí ke chvále Boží, a krása hudby až zasahuje srdce všech, kdo do kostela Nejsvětějšího Salvátora přicházejí. (Petr Wollner)

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 03. 2011