Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ohlédnutí za rokem sv. Anežky České

Kromě mše svaté oslavy sv. Anežky České připomene také publikace probošta kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském prof. Petra Piťhy „Ohlédnutí za rokem svaté Anežky“. Prezentace knihy, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2013, proběhne po mši svaté. Kniha shrnuje oslavy 800 výročí narození sv. Anežky České v průběhu roku 2011 a její uspořadatel, prof. Petr Piťha, ji představí a zájemcům podepíše.

Na mši svatou, která se uskuteční ve výroční den úmrtí zakladatelky řádu, zve Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. Hlavním celebrantem mše svaté bude velmistr a generál řádu P. Josef Šedivý O. Cr., kazatelem probošt kolegiální kapituly Všech svatých na hradě Pražském prof. Petr Piťha. Během mše svaté zazní Missa in D op. 92 pro sbor, orchestr a varhany od Adalberta Římovského, dále pak moteto Antonína Jandy nazvané „Svatá Anežko“. (Aleš Pištora)

27. 02. 2013