Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Okno z času do věčnosti se otevře během Noci kostelů

Objekt je oživován a proměňován denním i umělým světlem dopadajícím z barokní kupole kostela. Teprve ve chvíli, kdy je vrstvený papír prozářený, tedy světlem oděný, začíná působit a v prostoru i návštěvníkovi vyvolávat zasuté vzpomínky, asociace a nové vnitřní obrazy. Autorka objekt vytvořila přímo pro toto místo u příležitosti květnového večera Marianum, kdy Orchestr Berg rozezněl chrám Nejsv. Salvátora premiérou prostorové kompozice Slavomíra Hořínky Magnificat a dalšími skladbami. Pro autorku je objekt i odkazem k postavě a příběhu Matky Boží.

Při Noci kostelů rozezvučí Slavomír Hořínka kostel i objekt Magdaleny Bartákové podruhé a spolu s návštěvníky pootevřou „Okno z času do věčnosti“. V dalších dnech bude výtvarné dílo ponecháno tichu prázdna, ale i hlasům a zvukům liturgie, proměnlivému světlu, šeru i tmě a také obrazotvornosti každého, kdo do kostela přijde.

V kostele Nejsv. Salvátora bude 1. června od 20.00 do 24.00 hodin dále probíhat světelná instalace v presbytáři, výstava fotografií Jindřicha Štreita z projektu „Jedno světlo“ na ochozu kostela, promítání meditativních fotografií Hany Rysové z Izraele v sakristii a promítání fotografií studentských projektů sakrální architektury v kryptě. (Norbert Schmidt, http://salvator.farnost.cz)

28. 05. 2012