Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

On-line rozhovor s kardinálem Giovanni Coppou

Hostem druhého rozhovoru na stránkách Tiskového střediska ČBK bude v pondělí 14. 7. 2008 kardinál Giovanni Coppa. Rozhovor bude probíhat od 11:00 do 12:00, otázky však můžete zasílat již nyní. Na stejné stránce se také můžete dozvědět více o tématu a hostovi. Příjem dotazů zaslaných předem bude ukončen v sobotu 12. 7. v 19:00, další otázky pak můžete pokládat v průběhu hodinového rozhovoru.

Giovanni Coppa se narodil 9. listopadu 1925 v severoitalském městě Alba. Studoval filosofii a teologii v místním semináři a na kněze byl vysvěcen 2. ledna 1949, 6. ledna 1980 přijal z rukou papeže Jana Pavla II. biskupské svěcení. Byl jmenován titulárním biskupem v Sertě a působil ve vatikánském Státním sekretariátu. 30. června byl jmenován apoštolským nunciem v tehdejším Československu, kde působil až do rozpadu federace. K 1. lednu 1993 byl jmenován apoštolským nunciem v obou nástupnických státech, na post nuncia na Slovensku rezignoval 2. března 1994. V České republice nadále působil jako nuncius až do svého odchodu na odpočinek 19. května 2001. Uchoval si přátelský vztah k českému národu, který často navštěvuje. Loni se účastnil svatovojtěšských oslav 28. dubna v Hradci Králové, o slavnosti sv. Václava slavil v češtině mši sv. ve vatikánské svatopetrské bazilice u oltáře patrona českého národa.

Dne 24. listopadu 2007 měl pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk příležitost při slavnostní konsistoři ve Vatikánu poblahopřát arcibiskupu Coppovi ke jmenování kardinálem. Giovanni Coppa se stal jedním z dvaceti tří nově jmenovaných kardinálů, jejichž jména papež Benedikt XVI. zveřejnil 17. října 2007 během generální audience.

Tento "nevyléčitelný optimista", jak se jednou sám v rozhovoru s novináři definoval, jehož zásadou je "Sobria ebrietas spiritus - Střízlivé opojení duchem", vedoucí k životu opravdu dělné víry, je mužem hlubokého pokoje a smíření, jemuž leží na srdci budoucnost této země i lidstva a stálé hledání cest, „jak se angažovat ve prospěch kultury života proti kultuře smrti“. Dá se charakterizovat i jako člověk neúnavné vědecké práce, jíž věnoval veškerý volný čas. V roce 2001 obdržel Čestnou medaili Akademie věd České republiky (AV ČR) "De scientia et humanitate optime meritis" za zásluhy při přípravě a organizaci mezinárodního sympozia o Mistru Janu Husovi v roce 1999 a za ocenění vědeckých výsledků v oboru latinské patristiky.

Převzato z ČBK.

12. 07. 2008