Vyhledávání Menu

Pouť do Říma

Stejně jako v uplynulých letech jsem vyrazil spolu se staršími ministranty do Věčného Města k hrobům svatých apoštolů Petra a Pavla, setkat se též s Petrem dnešních dnů a především prosit za nová kněžská povolání pro naši vlast. Velkým povzbuzením byla audience u Svatého otce Benedikta XVI., který nás pozdravil slovy:

Srdečně vítám skupinu kněží a mladých ministrantů z Prahy a okolí, kteří na své pouti do Říma prosí Pána o nová kněžská povolání. Rád žehnám vám i vašim drahým. Chvála Kristu! 

Nejen povzbuzení, ale i pořádný důvod k zamyšlení. Zhodnocení celé pouti nechám na samotných ministrantech, kteří v Římě perlili nejen svými modlitbami, fotbalovými výkony /nutno však dodat, že kněží opět – již po třetí – ubránili své vítězné skóre/, ale i literární tvorbou, jejíž částí svůj příspěvek končím:

Přijeli jsem do Říma,

Svatému otci skoro do klína.

Bydlíme na papežské koleji,

hlavy náš už z výkladu bolejí. (kolektiv autorů z řad ministrantů)

P. Benedikt

13. 03. 2015