Vyhledávání Menu

Oprava střechy a krovu kostela sv. Klimenta na Levém Hradci


V letních měsících tohoto roku proběhly práce na obnově střechy a krovu kostela svatého Klimenta na Levém Hradci. Toto prastaré místo, které bylo svědkem řady významných událostí českých dějin, asi není třeba více představovat.  Kostel je dnes součástí Národní kulturní památky Přemyslovské hradiště Levý Hradec, pod podlahou skrývá vykopávky původní rotundy z doby knížete Bořivoje I., a pravděpodobně i místo, které se váže ke jmenování  svatého Vojtěcha druhým českým biskupem.  

 

48402


V průběhu minulého století zde proběhlo několik dílčích oprav a zásahů, které nebyly dostatečně důsledné. Krov nad presbytářem byl v minulosti částečně podepřen ocelovou traverzou, na dalších místech došlo k poklesu a povolení spojů. Krov nad lodí měl neprodyšně zazděné konce stropních trámů a krokví, na řadě míst došlo k uhnití až na hranici havárie. Díky tomu všemu začalo na některých místech zatékat, na jižní straně lodi praskla římsa, závady narůstaly. Ani prorůstání krytiny břečťanem na severní straně střeše příliš neprospělo.   

Projekt na opravu vypracoval renomovaný památkový statik Ing. Rineš, nejprve na nejvíce ohroženou část presbytáře a jižní strany lodi. V roce 2014 byl na 1. etapu prací (presbytář) přidělen grant ve výši 400 tis. Kč z programu kultury a obnovy památek Středočeského kraje.  Farnost práce podpořila spoluúčastí 60 tis. Kč.  

Ve výběrovém řízení zvítězila s nejvýhodnější nabídkou firma FF – projekty a stavby. Práce byly zahájeny v červnu tohoto roku, nejprve na presbytáři. Na tuto část plynule navázaly práce 2. etapy, která zahrnuje jižní stranu lodi kostela, v celkových nákladech cca 380 tis. Kč. Letošní práce byly dokončeny a kostel opět otevřen pro bohoslužby i prohlídky při nedávné slavnosti svátku sv. Ludmily.  

V průběhu oprav došlo k rozhodnutí, že je nezbytné v blízké budoucnosti dokončit i poslední část opravy střechy a krovu – severní stranu lodi, v předpokládaném nákladu do 350 tis. Kč. Bude opět snaha získat podporu některého z dostupných grantových programů, a společným úsilím tak přispět k zachování tohoto výjimečného kostela pro další generace.  

dne 14. října 2015
Petr Wollner

 

Foto: Archiv STO

Fotogalerie k opravě střechy a krovu kostela sv. Klimenta na Levém Hradci

 

Anna Pincová 15. 10. 2015