Vyhledávání Menu

Oprava střechy apsidy rotundy kostela sv. Martina v Kostelci u Křížků, Praha-východ

 

49984

                                                   

Kostel sv. Martina byl původně typická románská rotunda (založen L. P. 992) s polokruhovou apsidou a se zděnou lucernovitou  věžičkou. Později byla k západní straně přistavěna čtverhranná loď (r. 1246) a původní kostel od té doby slouží jako presbytář. Stavba kostela je jedinečnou ukázkou stavebního vývoje od období románského, přes gotiku a rané baroko až po 20. století. Na poli památkové péče je velmi málo podobných staveb; v celé republice cca 20. V presbytáři je vzácně dochovaná (14. stol.) gotická malba Madony, v kopuli presbytáře freska sv. Martina a další figurální a ornamentální kresby.         

Obnova zastřešení původní rotundy byla zahájena v roce 2014 sanací střechy nad současným presbytářem. V letošním roce byla do sutě rozebrána původní prejzová krytina nad apsidou rotundy. Popraskané zdivo korunní římsy se z velké části utrhlo, zbývající části byly demontovány. Následovalo vyzdění nové římsy a její ukotvení celoobvodovým železobetonovým věncem. Zcela rozpadlý krov byl nahrazen jeho replikou za dozoru zástupce památkového ústavu. Byly používány staré tesařské metody. Trámy byly spojovány pomocí dlabů a čepů či rozporů a zajišťovány kolíky. Kladení prejzové krytiny do malty bylo rovněž náročnou částí opravy; pálená krytina musela kopírovat kuželovitý plášť střechy apsidy. Práce byly v říjnu tohoto roku zdařile dokončeny.

Ing. Aleš Pešat


Foto: Archiv STO

Fotogalerie k opravě střechy apsidy rotundy kostela sv. Martina v Kostelci u Křížků, Praha-východ

Anna Pincová 19. 11. 2015