Vyhledávání Menu

Oprava střechy Kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Strašnicích

 

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie vznikl po roce 1989. Se stručnou stavební historií se můžete seznámit v předchozím článku věnovaném tomuto objektu: Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Strašnicích


42609

 

Na podzim roku 2012 byla dokončena oprava střechy kostela. Došlo k odlehčení dřevěné nosné konstrukce a k zamezení zatékání zkorodovanými titanzinkovými prvky.

Celkové náklady: 2.107.803,60 Kč

 

25. 08. 2017