Vyhledávání Menu

Opravy kostela sv. Ducha na Starém Městě pražském

 

Vlastník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Ducha Praha Staré Město


 

43289
 

Oprava pláště kostela sv. Ducha v Praze na Starém Městě byla po létech odkladů zahájena v roce 2006 celkovou opravou věže. Pro tuto etapu byla vybrána firma Haniš s.r.o., Přídolí.

Při demontáži kříže s makovicí bylo nalezeno pouzdro obsahující informace o několika předchozích opravách počínaje rokem 1800.

V dalších letech práce postupovaly menšími dílčími etapami. Větší část je spolufinancována z grantů Hlavního města Prahy, menší z příspěvků z Programu regenerace MK ČR a spoluúčast farnosti je 10%.

V roce 2011 byla realizována náročná etapa opravy hlavního západního průčelí, na jižní a východní straně byl proveden vysoušecí kanál podél základového zdiva.

Celkové náklady opravy pláště včetně vitráží v letech 2006-2011 dosáhly necelých 7 mil. Kč, z toho v roce 2011 1,32 mil. Kč.

V roce 2012 nás čeká závěrečná etapa opravy severní strany kostela a restaurování soklu., zbývá ještě dokončit vitráže a vstupní dveře.

 

Fotogalerie k opravám kostela sv. Ducha na Starém Městě pražském

25. 08. 2017