Vyhledávání Menu

Opravy kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Praha 2

 

50946

 

V areálu kostela probíhá postupná oprava ohradní zdi počinaje statikou a odvodněním. Navazují práce na sanací, omítkách a práce restaurátorské.

V objektu kostela došlo k roztržení kruhovitého svázaní krovu v úrovní pozednic, následném sednutí krovu na klenbu a roztržení všech 4 rohu střední částí kostela s odpadáváním částí římsy.

 

V roce 2010 proběhlo nouzové svázaní chránící krov před sesunutím a byly započaty opravy jeho paty.

Celkový objem práci v roce 2010: 1.000.064 Kč (opravy krovu), 2.174.000 Kč (opravy ohradní zdi).

Na opravu příspěly:

Magistrát HMP : 1500 tis. Kč,

Ministerstvo kultury, Odbor církví : 635 tis. Kč

Ministerstvo kultury, program Záchrany architektonického dědictví: 550 tis. Kč

Městská část Praha 2: 50 tis. Kč

Farnost: 100 tis. Kč

Arcibiskupství pražské: 403 tis. Kč

26. 11. 2015