Vyhledávání Menu

Opravy kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce, Praha 2 - Nové Město

Barokní chrám sv. Jana Nepomuckého Na Skalce byl postaven v letech 1732-1739 podle návrhu K. I. Dienzenhofera. Jedná se o štíhlou centrální stavbu se dvěma průčelními věžemi s původní rokokovou výzdobou interiéru. Před kostelem je dvouramenné monumentální schodiště s navazující opěrnou zdí postavené dle návrhu A. Schmidta v roce 1776, zdobené plastikami I. F. Platzera a novějšími sochami B. Seelinga z roku 1880.

Podstatné opravy v současnosti (od roku 2000):
V období od roku 2000 bylo realizováno odvodnění kostela s úpravou okapového chodníku, základní udržovací práce na střeše i v interiéru. Objekt byl rovněž elektronicky zabezpečen. Dále byla opravena opěrná zeď a schodiště. V roce 2012 byla prováděna oprava krovu a střechy (které předcházelo havarijní sepnutí krovu nad lodí kostela).

Na tyto opravy navázala obnova pláště kostela. V roce 2013 byla realizována část opravy pláště kostela včetně věží ze západní strany a revize jejich krovů a krytiny. Podařilo se napravit havarijní stav hlavní římsy na průčelí, soch a obelisku (ze kterého musel být sejmut atribut a obelisk byl provizorně svázán popruhy, aby se nezřítil do Vyšehradské ulice). Následně byla v roce 2014 opravena jižní a východní stěna kostela. 

Plánované opravy (od roku 2015):
Na rok 2015 je plánovaná oprava severní stěny kostela. Průběžně bude třeba provádět restaurátorskou obnovu mobiliáře.

Náklady a financování oprav:

rok 2012:
Oprava krovu a střechy kostela činila 3.737.214,- Kč. Na tuto opravu v roce 2012 přispěl Magistrát Hlavního města Prahy (částkou 2 mil. Kč), Ministerstvo kultury
(z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2012 částkou 550.000,- Kč), další sponzoři, dárci a vlastník objektu.

rok 2013:
Na západním průčelí byly v roce 2013 realizovány práce za 2.129.411,- Kč a to díky řadě dárců a sponzorů včetně Česko-německého fondu budoucnosti i Ministerstvu kultury (které z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2013 přispělo na opravu západního průčelí částkou 700.000,- Kč).

rok 2014:
V roce 2014 byly na opravách pláště kostela provedeny opravy za 2.601.824,- Kč. Na financování těchto oprav se vedle vlastníka, dárců a sponzorů podílel rovněž Česko-německý fond budoucnosti a Ministerstvo kultury (které z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2014 přispělo částkou 900.000,- Kč).

(api)

 

Odkazy:

Informace o předchozích opravách (od r. 2010)
http://www.apha.cz/opravy-kostelu-a-far

Detail kostela – katalog.apha.cz
https://katalog.apha.cz/web/chramy/40

Opravy kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce, Praha 2 - Nové Město

 

 

 

 

Anna Pincová 29. 06. 2015