Vyhledávání Menu

Organizační pokyny

Obecné organizační informace:

·                 Parkování pro klérus je zajištěno na Hradčanském náměstí. Prosíme, abyste při parkování respektovali pokyny pořadatelské služby. Kapacita je kvůli polednímu programu omezena, kdo může přijet hromadnou dopravou, nechť tak učiní.

·                 Prostory pro strojení kléru v Arcibiskupském paláci budou otevřeny v 9.00 hod.

·                 Liturgický průvod vychází z Arcibiskupského paláce v 10:20 hod.

Příprava kléru k liturgii:

·                 Biskupové, biskupští vikáři, katedrální kapitula a vyšší řeholní představení se k liturgii připraví ve foyer u kaple v prvním patře Arcibiskupského paláce. K liturgii si vezmou vlastní albu, infulovaní mitru simplex.

·                 Kněží a neasistující jáhni se k liturgii připraví v hovorně Arcibiskupského paláce. K liturgii si koncelebranti vezmou vlastní albu, bílou štolu a purifikatorium. Po skončení slavnostní liturgie jsou všichni kněží i jáhni srdečně zváni do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském paláci k polednímu občerstvení.

Příprava asistence k liturgii:

·                 Všichni ministranti se k liturgii připraví v Sále kard. Berana v Arcibiskupském paláci. Neasistující ministranti proto musí být na místě nejpozději v 10.00 hod. Zájemci o aktivní účast na asistenci se sejdou k povinnému nácviku v katedrále v pátek 14. 11. od 19:00 hod. a v sobotu 15. 11. v 8:00 hod.

Řeholníci a řeholnice:

·                 Vchází do katedrály pravým VIP vchodem a obsazují předem vyhrazená místa v přední části katedrály. Řeholníky a řeholnice prosíme, aby svá místa zaujali, vzhledem k TV přenosu, nejpozději v 9:50 hod. Parkovat na Hradčanském náměstí mohou pouze ti, kteří mají pozvánku.

Řád Maltézských rytířů, Řád sv. Lazara Jeruzalémského a krojovaná občanská sdružení:

·                 Vchází do katedrály bočním vchodem z Vikářské ulice. K přestrojení je pro ně vyhrazena nová sakristie katedrály. Svá místa v katedrále, vzhledem k TV přenosu, zaujmou nejpozději v 9:50 hod. Parkování na Hradčanském náměstí zajištěno nemají.

Poutníci:

·               Mohou zaujímat místa v katedrále od 9:30 hod. Pro případ velkého počtu poutníků bude před katedrálou umístěna velkoplošná obrazovka. Autobusovým zájezdům poutníků je možné doporučit vystoupení na stanici Pražský hrad. Autobusy poté musí odjet, ale poutníci tam při odjezdu zase mohou nastoupit. Místa v katedrále, vzhledem k TV přenosu, by poutníci měli zaujmou do 9:50 hod. Následně jsou všichni zváni na přátelské agapé na Hradčanské náměstí, z tohoto důvodu není možné na tomto  náměstí zajistit parkování poutníku.

Aleš Pištora 21. 10. 2014