Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Oslava Dne Charity

Prezident Charity Česká republika světící biskup Mons. Pavel Posád a ředitel Charity Česká republika Oldřich Haičman předají Cenu Charity za mimořádné charitní dílo současným i bývalým pracovníkům a pracovnicím Charity ČR. Při této příležitosti se uskuteční výstava fotografií Lubomíra Kotka o činnosti Charity ČR. Součástí programu je i hudební vystoupení a malé občerstvení.

Nedávno Charita ČR zorganizovala sbírku na pomoc lidem na západní Jávě, která byla postižena silným zemětřesením. Ničivé zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy stupnice zasáhlo západ indonéského ostrova Jáva dne 2. září. Lidé mohou stále posílat své dary na dárcovské konto Charity ČR, číslo účtu 88444422/0800 u České spořitelny (darovací smlouva je k dispozici zde). V blízké době chystá Charita otevření zvláštního sbírkového konta a spuštění dárcovské SMS na pomoc obětem zemětřesení na západní Jávě – Indonésie.

Charita ČR v Indonésii dlohodobě pracuje, podílela se i na rekonstrukci po silném zemětřesení a následné vlně tsunami v roce 2004. Partnerská indonéská Charita KARINA již na místo vyslala své zaměstnance, kteří v současnosti na místě distribuují jídlo, oblečení a hygienické potřeby.

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás. Naším krédem je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Hlavní činností Charity je pomoc potřebným na území České republiky. Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. Charita provozuje poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, hospice apod. a vede projekty na začlenění do společnosti a využití volného času. Významná je i pomoc rodinám, které byly postiženy v letech 1997, 1998 a 2002 povodněmi. Důležitou součástí charitní práce je rovněž humanitární pomoc do zahraničí. Pracovníci Charity se rovněž účastní práce v odborných komisích na ministerstvech zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Podílí se rovněž na vzdělávání studentů, pracovníků Charity i ostatních neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. (www.charita.cz, ap)

14. 09. 2009