Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně

Již 146 let probíhá oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně v kostele, který byl postaven při příležitosti tisíciletého výročí jejich příchodu do naší země. Základní kámen ke stavbě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně byl položen 10. června 1854 za účasti císaře Františka Josefa I. a jeho choti císařovny Alžběty. 18. července 1860 vložil sám arcibiskup kardinál Schwarzenberg svorník do dokončené klenby. V roce tisíciletého příchodu soluňských bratří do našich zemí byl chrám 18. října 1863 slavnostně posvěcen za mimořádné účasti obyvatelstva. Svěcení konal budovatel chrámu kardinál Schwarzenberg.

Stavba chrámu sv. Cyrila a Metoděje byla záležitostí celonárodní. V době národního probuzení měla poukázat před celým světem na slavné kořeny křesťanské civilizace v našich zemích. Sbírky, které se konaly po celé naší vlasti, po určitou dobu dokonce odčerpávaly prostředky na současně probíhající dostavbu katedrály sv. Víta.

Bratři Cyril a Metoděj pocházeli ze Soluně. Cyril, vlastním jménem Konstantin, se narodil kolem roku 827. Jeho starší bratr Metoděj, rodným jménem snad Michal, se kolem roku 840 stal mnichem a přijal jméno Metoděj. Oba bratři byli vysláni jako misionáři k Chazarům, ale roku 863 na žádost knížete Rostislava přišli na Velkou Moravu.

Aby jejich mise byla úspěšná, zavedli do bohoslužeb slovanský jazyk, pro který Konstantin vytvořil vlastní písmo a s jeho pomocí přeložil do staroslověnštiny téměř celý Nový zákon, žalmy a misál, Metoděj přeložil životopisy církevních otců a nechal přeložit zbytek Bible (kromě knih Makabejských). V Římě docílili příslibu papeže Hadriána II., že slovanská řeč bude uznána za další liturgický jazyk (tehdy byly v západní církvi jako liturgické jazyky uznávány pouze řečtina a latina).

Metoděje papež vysvětil na kněze a jmenoval ho arcibiskupem Panonie (část Maďarska, Velká Morava a část Rakouska) se sídlem na Velehradě. Metodějovou smrtí 6. dubna 885 končí i období slovanské liturgie na Velké Moravě (v Čechách se na některých místech udržela až do 11. století). Jeho žáci museli opustit Velkou Moravu a uchýlili se do Bulharska a Chorvatska. Staroslověnský jazyk však v upravené podobě dosud žije v pravoslavné liturgii slovanských zemí.

Úcta sv. Cyrila a Metoděje se šířila z jihovýchodní Evropy postupně do celé církve. Papež Jan Pavel II. je 31. prosince 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy. Jejich svátek si připomínáme 5. července.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje bude 5. července 2009 otevřen po celý den. Spojení: Metro C - Florenc, B - Křižíkova, Tram 8 a 24 – Karlínské nám. (ap)

03. 07. 2009