Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Oslavenec v Mukařově pamatuje více než republika

V tento den k významnému životnímu jubileu pořádá Arcidiecézní charita Praha v domově seniorů v Mukařově oslavu. V 11.00 hodin bude v kapli domu sloužena mše svatá, při které bude poděkováno za dar zdraví pro jubilanta. Pogratulovat přijdou zástupci obce Mukařov, Arcidiecézní charity Praha, obyvatelé a zaměstnanci domova. Vystoupí také dětský sbor se svým programovým pásmem.

Pan Andrej Svitek se narodil 28. října 1908 v slovenské obci Zliechov. Na průmyslové škole se vyučil řezníkem-uzenářem. Poté vystudoval vojenskou leteckou školu v Olomouci a stal se leteckým mechanikem. Za 2. světové války sloužil jako vojenský letec ve Francii a Anglii. Zde se naučil dobře francouzsky. Pana Svitka po celý život provází zájem o letectví, mechaniku, strojírenství, automobily, motorky. Jeho první auto bylo Lauren a Klement. V charitním domově pro seniory v Mukařově žije od 11. dubna 2008.

Převzato z www.charita-adopce.cz, upraveno, foto: Pavel Šimek.

28. 10. 2008