Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Oslavy 100. výročí narození Matky Terezy

V neděli 29. srpna připomene v dřevěném secesním kostele sv. Vojtěcha v Libni Matku Terezu kardinál Miloslav Vlk při mši svaté od 15:00. V neděli 5. září při příležitosti svátku blahoslavené Matky Terezy bude tamtéž sloužit od 14:30 mši svatou P. Václav Sochor.

V Komunitním centru Matky Terezy (v Praze na Hájích) bude 5. září od 10:00 celebrována slavnostní poutní mše svatá. Dne 24. září bude po adoraci obětované za kněze, která začíná od 17:00, uspořádána přednáška vedená otcem Leem Maasburgem, který doprovázel Matku Terezu při jejích aktivitách.

V neděli 22. srpna byla také v domě sester Misionářek Lásky (Zenklova 195, Praha 8) otevřena výstava zachycující osobnost Matky Terezy. Na několika fotografiích a prostřednictvím myšlenek Matky Terezy je vylíčen její život a dílo. Volně přístupná výstava bude otevřena po celý rok.

Matka Tereza, rodným jménem Agnese Bojaxhiu, se narodila 26. srpna 1910 ve městě Üsküb (Skopje), které je dnes hlavním městem Makedonie. Již ve svých dvanácti letech se rozhodla, že se stane řeholnicí. Odešla do Irska, kde vstoupila do řádu loretánských sester. Po krátké přípravě v Dublinu odjela do Indie. Tam složila příslušné sliby a přijala jméno Tereza. Vyučovala na misionářské dívčí škole a brzy jí bylo pro její vynikající organizační schopnosti svěřeno vedení Vyšší misijní školy St. Mary´s High School v Kalkatě.

V roce 1946 se však sestra Tereza začíná věnovat nejchudším a umírajícím. Zakládá řeholní řád nazvaný Misionářky Lásky, který se řídí františkánskými předpisy. Starost o nejchudší se velmi rychle rozvíjí. Buduje útulek pro umírající, útulek pro sirotky a opuštěné děti, dále nemocnice a školy. Zpočátku neznámá řeholnice dokáže během několika roků vyvinout obrovské úsilí a odvést neobyčejnou organizační práci. Na sklonku svého života absolvuje řadu cest po světě a využívá své popularity a možností setkávat se s významnými osobnostmi k podpoře sociálních aktivit svého řádu a hlásání křesťanských myšlenek.

Matka Tereza také dvakrát navštívila Českou republiku. Poprvé přijíždí v roce 1984 na pozvání kardinála Františka Tomáška, podruhé pak v roce 1990, kdy je v Československu na pozvání prezidenta Václava Havla. Tehdy získala v Praze 6 v ulici Na Zátorce jednopatrovou vilu pro zřízení útulku svého řádu.

Dne 5. září 1997 Matka Tereza umírá. Za svou práci byla během svého života oceněna těmi nejprestižnějšími oceněními. V roce 1973 se stala první osobou vyznamenanou Templetonovou cenou, v roce 1979 obdržela Nobelovu cenu míru a v roce 1980 nejvyšší indické civilní vyznamenání Bharat Ratna. V roce 2003 ji papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslavenou jako Terezu z Kalkaty. (Aleš Pištora)

23. 08. 2010