Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Oslavy sv. Jana Nepomuckého

Úcta ke sv. Janu Nepomuckému se v českých zemích šířila již v době před jeho kanonizací. Za zemského patrona byl považován již kolem roku 1600. Sv. Jan Nepomucký byl papežem Benediktem XIII. kanonizován 19. března roku 1729. Díky jezuitským misiím je sv. Jan Nepomucký znám téměř po celém světě. Jeho socha na Karlově mostě poblíž místa, z něhož měl být shozen do řeky, se stala vzorem pro sochy stojící na mostech takřka celé Evropy.

Hlavní město Praha zahajuje rozsáhlý cyklus akcí nazvaný SLÁVA BAROKNÍ PRAHY. Jde o cyklus akcí, které mají  prezentovat  Prahu v období jejího největšího rozkvětu a slávy. Celý cyklus je rozdělen na několik akcí, které svým obsahem korespondují s významnými událostmi, jež Praha pravidelně každoročně prožívala. Hlavním partnerem celého cyklu je Magistrát hl. Města Prahy v čele s primátorem Pavlem Bémem. První částí tohoto projektu je slavnost nazvaná SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2009. Organizátorem a koordinátorem je Muzeum Karlova mostu.

Procesí

Jedním z vrcholů svatojánských oslav bude 15. května v 18:00 mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem bude kardinál Miloslav Vlk. Po skončení mše (kolem 19:15) půjde slavnostní procesí od katedrály k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Procesí, jehož se budou účastnit příslušníci českého duchovenstva v čele s kardinálem Miloslavem Vlkem, ponese odznaky mučednictví sv. Jana a procesní plastiku zapůjčenou ze světcova rodiště města Nepomuku. Po položení květin a uctění památky Jana Nepomuckého u jeho sochy na Karlově mostě (kolem 20:15) bude následovat odhalení a požehnání kopie původní mřížky instalované v místě shození sv. Jana z mostu. Procesí bude pokračovat na Křižovnické náměstí, kde bude v kostele sv. Františka z Assisi ukončeno.

Původní mřížka, která na kamenném zábradlí Karlova mostu označovala místo, odkud byl světec do Vltavy shozen, pocházela z konce 17. či počátku 18. století. Při povodni roku 1890 se spolu s mostním obloukem zřítila do Vltavy a zřejmě z nalezených částí vznikla pak roku 1894 mřížka z části nově, podle návrhu Josefa Mockera. Při protihabsburských akcích po vzniku republiky byla mřížka poškozena a ve 20. letech opravována a místo ztraceného staršího reliéfu z mědi byl do mřížky osazen nový, bronzový. V době komunismu byla mříž z mostu sejmuta a ve zcela zchátralém stavu uložena do depozitáře.

Šťastným řízením osudu se právě letos podařilo objevit i zřejmě původní reliéf z mřížky. Nová kopie původní mřížky byla spolu s kopií nalezeného reliéfu nedávno umístěna na původní místo.

Výstava „Svatý na mostě“

Tentýž den 15. května v 11:00 proběhne za účasti velmistra Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou Jiřího Kopejska vernisáž výstavy „Svatý na mostě“. Výstavu, která bude následující den od 10:00 otevřena pro veřejnost, pořádá Muzeum Karlova mostu ve spolupráci s Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, pod záštitou primátora Hlavního města Prahy a patronací Jeho Eminence Miloslava kardinála Vlka. Autory koncepce výstavy jsou přední odborníci na svatojánskou tematiku u nás - prof. Vít Vlnas a prof. Jan Royt.

Cílem výstavy je představit Jana Nepomuckého široké veřejnosti nejen jako středověkého mučedníka, kanonizovaného ve stále ještě pokřivenou optikou nahlížené době vrcholného baroka, ale především jako duchovní, společenský a kulturní fenomén, nemající v našich zemích obdoby.

V nočních hodinách, po skončení Svatojánských Navalis, bude nová expozice Muzea Karlova mostu týkající se sv. Jana Nepomuckého zdarma otevřena od 22:30 do 02:00 pro účastníky procesí.

Svatojánské Navalis

Od 21:00 začíná velkolepé vodní představení pod Karlovým mostem s barokní iluminací a ohňostrojem a největšími benátskými gondolami v Praze. Celý program je zamýšlen jako nápodoba barokních slavností Navalis, které na Karlově mostě probíhaly v letech následujících po Janově svatořečení. Barokní vodní slavnosti Navalis se na Vltavě pravidelně pořádaly již od roku 1715, tedy plných čtrnáct let před Janovým svatořečením, avšak jejich počátky spadají do první poloviny 17. století. Velmi brzy si získaly velkou popularitu, jak mezi účinkujícími, pro něž účast na slavnostech byla prestižní záležitostí, tak mezi diváky, kteří se do Prahy sjížděli z širokého okolí. Slavnosti v roce 1743 se zúčastnila dokonce sama císařovna Marie Terezie.

Lákadlem pro návštěvníky svatojánských slavností byla barokní hudba, provozovaná na lodích několika desítkami až sty hudebníků, doprovázená ohňostroji a salvami z děl, umístěných na březích podél řeky a na vltavských ostrovech. Oslava, podobně jako výstava, tak oslaví osmnácté století jako dobu velikého uměleckého rozkvětu našich zemí a snad již jednou pro vždy vymýtí povědomí o českém baroku jako „době temna“.

Překvapením pro všechny zúčastněné budou benátští gondoliéři, kteří svou přítomností jednak připomenou po staletí téměř nezměněnou tradici benátské vodní dopravy, vycházející právě z doby barokní, na druhou stranu ale také vzdají hold Janu Nepomuckému jako jednomu z patronů této italské metropole.

Hodinový koncert, prokládaný moderátorskými vstupy ke sv. Janu Nepomuckému, bude nápodobou barokních slavností. "Poslední žijící barokní skladatel", František Xaver Thuri složil za tímto účelem několik skladeb, které pod Karlovým mostem zazní na počest sv. Jana Nepomuckého, jedinečného fenoménu vrcholně barokní Prahy. Vedle Thuriho skladeb zazní také skladby komponované v době největší slávy svatojánských Navalis, Svatojánské písně od Jiřího Ignáce Linka. Hudební doprovod budou zajišťovat Musica Bohemica a Schola Gregoriana. Večer bude moderovat Lucie Výborná a P. Prokop Siostrzonek s vybranými hosty, prof. Vlnasem a prof. Roytem. (http://www.muzeumkarlovamostu.cz, ap)

 

Program „Sláva barokní Prahy – Svatojánské NAVALIS 2009“

13. 5. 2009 - středa

22:00 – spouštění pravých benátských gondol na vodu

14. 5. 2009 - čtvrtek

10:00 - montáž gondol a zkušební jízdy gondol po Vltavě

14:00 – spuštění největší benátské gondoly na světě na Vltavu, propagační jízdy gondol po Vltavě

15. 5. 2009 - pátek

10:00 – svatojánské barokní trhy

11:00 – vernisáž výstavy „Svatý na mostě“, tisková konference

12:00 – propagační jízdy gondol pro hosty vernisáže a pro tisk

18:00 – otevření vorových propustí na Šítkovském a Staroměstském jezu pro vodáky

18:00- otevření útočiště pro vodáky u Hergetovy cihelny

18:00 - Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

19:15 - procesí z katedrály sv.Víta přes Karlův most do křižovnického kostela

21:00 – uzavření všech vorových propustí na jezech

21:00 - „MUSICA NAVALIS 2009 s laserovou a pyroshow“.

22:30 - zdarma vstup do Svatojánské expozice Muzea Karlova mostu a noční prohlídka muzea

02:00 slavnostní zakončení prvního dne slavností – barokní intrády v Muzeu Karlova mostu

16. 5. 2009 – sobota

10:00 - otevření výstavy “Svatý na mostě” pro veřejnost

10:00 – svatojánské barokní trhy – rozmístění viz pátek

10:00 – mše svatá ze svátku sv. Jana Nepomuckého s připomenutím 40. výročí úmrtí kardinála Berana a s připomenutím 77. narozenin pana kardinála Miloslava Vlka

10:00 – přednáška v MKM na téma sv. Jan Nepomucký

12:00 - historické tradiční ohlášení poledne v Praze - střelba z děl

13:00 – uzavření útočiště pro vodáky

15:00 - vystoupení barokní hudební skupiny Hipocondria s tanečními sólisty v MKM

17:00 – nešpory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

17:00 – přednáška v MKM na téma sv. Jan Nepomucký

20:00 – nešpory v augustiniánském kostele u sv. Tomáše

20:00 - slavnostní ukončení druhého dne v Muzeu Karlova mostu

17. 5. 2009 – neděle

10:00 - Výstava “Svatý na mostě” v MKM

10:00 – autory výstavy komentované prohlídky expozice „Svatý na mostě“ pouze po potvrzení

12:00 – autory výstavy komentované prohlídky expozice „Svatý na mostě“ - pouze po potvrzení

17:00 – autory výstavy komentované prohlídky expozice „Svatý na mostě“ - pouze po potvrzení

20:00 - slavnostní ukončení třetího dne v Muzeu Karlova mostu

11. 05. 2009