Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Oslavy sv. Jana Nepomuckého

Jedním z vrcholů svatojánských oslav bude 15. května v 18.00 mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Dominik Duka OP, který převzal nad svatojánskými oslavami záštitu. Po skončení mše (kolem 19.00) půjde procesí od katedrály k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Procesí, jehož se budou účastnit příslušníci českého duchovenstva v čele s pražským arcibiskupem, ponese odznaky mučednictví sv. Jana a procesní plastiku zapůjčenou ze světcova rodiště města Nepomuku. Po položení květin a uctění památky Jana Nepomuckého u jeho sochy bude procesí pokračovat na Křižovnické náměstí, kde bude v kostele sv. Františka z Assisi ukončeno.

Od 21.00 hodin začíná vodní představení pod Karlovým mostem s barokní iluminací, ohňostrojem a benátskými gondolami v Praze. Celý program je zamýšlen jako nápodoba barokních slavností Navalis, které na Karlově mostě probíhaly v letech následujících po Janově svatořečení. Barokní vodní slavnosti Navalis se na Vltavě pravidelně pořádaly již od roku 1715, tedy čtrnáct let před Janovým svatořečením, avšak jejich počátky spadají do první poloviny 17. století. Velmi brzy si získaly velkou popularitu, jak mezi účinkujícími, pro něž účast na slavnostech byla prestižní záležitostí, tak mezi diváky, kteří se do Prahy sjížděli z širokého okolí. Slavnosti v roce 1743 se zúčastnila dokonce sama císařovna Marie Terezie.

Úcta ke sv. Janu Nepomuckému se v českých zemích šířila již v době před jeho kanonizací. Za zemského patrona byl považován již kolem roku 1600. Sv. Jan Nepomucký byl papežem Benediktem XIII. kanonizován 19. března roku 1729. Díky jezuitským misiím je sv. Jan Nepomucký znám téměř po celém světě. Jeho socha na Karlově mostě poblíž místa, z něhož měl být shozen do řeky, se stala vzorem pro sochy stojící na mostech takřka celé Evropy. (ap, www.navalis.cz)

 

PROGRAM Svatojánských Navalis 2010

Čtvrtek       13. 5. 2010

20.00 h            Spouštění gondol na hladinu Vltavy – náplavka u Hergertovy cihelny

Pátek          14. 5. 2010

11.00 - 18.00 h Prezentace gondol na Vltavě

17.00 - 19.00 h Zpívání gondoliérů v Pražských Benátkách - Čertovka pod Karlovým mostem

Sobota       15. 5. 2010

12.00 - 15.00 h Regata historických lodí pod Karlovým mostem na hladině Vltavy

18.00 h             Mše v Katedrále Sv. Víta ke cti sv. Jana Nepomuckého

19.00 h             Svatojánské procesí na Karlův most

21.00 h             Barokní vodní špektákl

22.00 h             Ohňostroj

Po celý sobotní den, od 10.00 hodin, budou na Křižovnickém náměstí probíhat historické trhy.

Neděle      16. 5. 2010

12.00 h             Barokní koncert v Muzeu Karlova mostu - skupina Ritornello

Více informací na www.navalis.cz.

07. 05. 2010