Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Oslavy sv. Jana Nepomuckého

V letošním roce připadá zahájení Svatojánských slavností Navalis na pátek 13. května, kdy ve večerních hodinách proběhne spuštění benátských gondol na hladinu Vltavy na náplavce u Hergetovy cihelny. Z Benátek přijedou do Prahy gondoliéři, kteří přivezou své slavné barokní gondoly a svou přítomností připomenou již po staletí téměř nezměněnou tradici benátské vodní dopravy, vycházející z doby barokní.

Návštěvníci letošních Navalis, které pořádá Muzeum Karlova mostu, se mohou těšit na sobotní Benátské odpoledne v Čertovce s regatou pod Karlovým mostem, plavbou gondol Pražskými Benátkami, ochutnávkou benátského jídla, vína a dalších specialit.

Nedělní program začne již v dopoledních hodinách spanilou plavbou historických plavidel. Od 18.00 hodin bude celebrována mše svatá Mons. Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským a primasem českým, ke cti sv. Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Slavnostní procesí z katedrály na Karlův most, jehož se zúčastní příslušníci českého duchovenstva v čele s pražským arcibiskupem, doprovodí žehnání kněžských zvonů a jejich spuštění na hladinu Vltavy. Zvony byly pořízeny v Roce kněží 2009/10 z darů 222 kněží a biskupů z 21 diecézí a arcidiecézí z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa. Sbírka se konala výhradně mezi kněžími.

Celý den oslav zakončí samotný barokní vodní „špektákl“ a originální ohňostroj Redentore přímo z Benátek, odpalovaný z vodní hladiny. Oslavy uzavře pondělní plavba salónní lodě Nepomuk s kněžskými zvony na palubě, která popluje směrem k městu Nepomuk.

Program je zamýšlen jako nápodoba barokních slavností, které na Karlově mostě probíhaly v letech následujících po Janově svatořečení. Barokní vodní slavnosti se na Vltavě pravidelně pořádaly již od roku 1715, tedy čtrnáct let před Janovým svatořečením, avšak jejich počátky spadají do první poloviny 17. století. Velmi brzy si získaly velkou popularitu, jak mezi účinkujícími, pro něž účast na slavnostech byla prestižní záležitostí, tak mezi diváky, kteří se do Prahy sjížděli z širokého okolí. Slavnosti v roce 1743 se zúčastnila dokonce sama císařovna Marie Terezie.

Úcta ke sv. Janu Nepomuckému se v českých zemích šířila již v době před jeho kanonizací. Za zemského patrona byl považován již kolem roku 1600. Sv. Jan Nepomucký byl papežem Benediktem XIII. kanonizován 19. března roku 1729. Díky jezuitským misiím je sv. Jan Nepomucký znám téměř po celém světě. Jeho socha na Karlově mostě poblíž místa, z něhož měl být shozen do řeky, se stala vzorem pro sochy stojící na mostech takřka celé Evropy. Svatý Jan Nepomucký je patronem lodníků, mlynářů, plavců, dobré pověsti a mostů spojujících města, země a lidi. (Aleš Pištora, www.navalis.cz)

Podrobný program slavností Navalis naleznete na stránkách www.navalis.cz.

10. 05. 2011