Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Oslavy svátku sv. Ludmily

Liturgie v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě bude tentokrát obohacena provedením 3. české mše Bohumila Korejse v podání Pražského katedrálního sboru a orchestru pod vedením Josefa Kšicy. Mši svaté předcházejí od 17.00 hodin zpívané nešpory ze svátku sv. Ludmily. Zazní při nich pod vedením Kateřiny Bartošové-Duspivové hlasy sboru Schola egidiana. Hudební doprovod je součástí mezinárodního festivalu duchovního umění Svatováclavské slavnosti.

Farnosti berounského vikariátu a Sdružení sv. Ludmily na Tetíně srdečně zvou na starobylé poutní místo Tetín na pouť ke cti sv. Ludmily. Poutní mše svatá, kterou bude celebrovat biskup Karel Herbst, začíná v 11.15 hodin. Od 15.00 hodin začíná v kostele sv. Ludmily koncert „Mše D dur – Lužanská“ od A. Dvořáka.

Sv. Ludmila pocházela z knížecího rodu Pšovanů. Narodila se kolem roku 860. Křest přijala z rukou některého ze slovanských misionářů z Velké Moravy. Měla sedm dětí, z nichž dva, Spytihněv a Vratislav, postupně vládli v zemi po smrti Ludmilina manžela, knížete Bořivoje. Když zemřel i Vratislav (13. února 921), bylo jeho synovi, pozdějšímu knížeti Václavovi, pouze 13 let. Regentství bylo svěřeno Václavově matce Drahomíře, ale výchova Václava a jeho bratra Boleslava byla svěřena Ludmile. Toto rozhodnutí zemských velmožů však vedlo k neshodám mezi Ludmilou a Drahomírou. Ludmila ustoupila a odstěhovala se na svůj hrad Tetín. Tam ji v noci z 15. na 16. září 921 přepadli a zavraždili členové Drahomířiny družiny. Sv. Václav nechal Ludmiliny ostatky převézt do baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. Za svatou byla oficiálně uznána v letech 1143 – 1144. Je považována za patronku matek, babiček a vychovatelů, ale především za českou spolupatronku, nazývanou „matka české země“. (Aleš Pištora)

11. 09. 2012