Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Oslavy svátku sv. Václava na Pražském hradě

Kromě proslovů se mohou návštěvníci těšit na zpěv Báry Basikové a na Biblické písně Antonína Dvořáka v podání P. Jiřího Kusého. Hrát budou trubači Hradní stráže a Filharmonický orchestr Atlantis.

Kardinál Miloslav Vlk často zdůrazňuje, že sv. Václav se krátce po své smrti stal na mnoho staletí pro český národ symbolem jeho jednoty a vzorem dobré součinnosti jednotlivců při společném díle. Sv. Václav může být jistě také inspirátorem snahy různých institucí, které chtějí nějak přispět ke svatováclavské úctě a tradici, které chtějí připomenout křesťanské kořeny naší kultury a nezbytnost křesťanských hodnot v dnešní společnosti.

Magistrát hl. m. Prahy svou akci, která má být zdůrazněním „sakrality české státnosti“, sám definuje jako ukázku „možnosti spolupráce moci světské a církví ve prospěch  života obce“. Více informací o své akci poskytuje na stránkách magistrat.praha-mesto.cz. (ap)

23. 09. 2008