Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Oslavy svátku sv. Ludmily na Tetíně

Farnost Beroun zve na hlavní tetínskou pouť ke sv. Ludmile, která se tento rok koná v sobotu 20. září 2008 za účasti otce biskupa Václava Malého a kněží vikariátu Beroun. Po poutní bohoslužbě v 10:00 následuje další program.  

Program:
20. září 2008

9:00 příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské

9:30 modlitba růžence v kostele sv. Ludmily

10:00 poutní mše svatá na prostranství před kostelem sv. Ludmily

11:30 prohlídka Tetína (kostely sv. Ludmily a sv. Kateřiny, muzeum, galerie v kostele sv. Jana Nepomuckého, bývalé hradiště)

13:00 koncert v kostele sv. Ludmily (soubor Ludus musicus, písně liturgického roku z Vyšebrodského rukopisu z roku 1410)

14:00 litanie k českým patronům a závěrečné požehnání

Zajištěno bude také malé občerstvení pro poutníky pod stany před farou. Další informace naleznete na stránkách farnosti Beroun.

Kontakt:

Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun, tel./fax: 311 621 964, e-mail: farnost.beroun@seznam.cz, http://www.beroun.farnost.cz

(aj)


 
11. 09. 2008