Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Oslavy životních výročí arcibiskupa Otčenáška

Mons. Karel Otčenášek, emeritní biskup královéhradecký, předchůdce Mons. Dominika Duky a osobní arcibiskup, se dne 13. dubna dožil 90 let. Dne 17. dubna oslavil 65. výročí kněžského svěcení a 30. dubna si připomene 60. výročí biskupského svěcení. Služebně je tak druhým nejstarším biskupem na světě. "Díkůvzdání církve a vlasti s arcibiskupem Karlem Otčenáškem", tedy veřejná oslava jeho životních výročí se připravuje na sobotu 1. května 2010 v Hradci Králové.

Za účasti prezidenta republiky Václava Klause, církevních a společenských představitelů z domova i zahraničí a věřících královéhradecké diecéze proběhne od 12:00 hodin v katedrále Svatého Ducha děkovná pontifikální mše svatá a ve 14:00 hodin na Velkém náměstí kulturní program se zdravicemi, svědectvími, požehnáním a koncertem, při kterém se představí zpěvačka Lucie Bílá a chlapecký sbor Boni Pueri.

Životní výročí Mons. Karla Otčenáška si připomnělo Biskupství královéhradecké již v den jeho narozenin mší svatou v biskupské kapli sv. Karla Boromejského, kde oslavenec před 60 lety přijal tajně biskupské svěcení. Arcibiskup Karel Otčenášek sám předsedal bohoslužbě. "Vždy, když se s někým loučím, nechávám si od něj dát křížek na ruku či na čelo, protože mé stárnutí vyžaduje mnohdy větší trpělivost, než jakou mám v biskupském hesle," říká o své současnosti s jistou nadsázkou jubilant.

 

Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c.

Narodil se 13.4.1920 v Českém Meziříčí v rodině koláře Františka Otčenáška. Studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze, ke kněžství se připravoval v Hradci Králové a Římě (Lateránská univerzita), kde byl 17.3.1945 vysvěcen na kněze. Po skončení války se vrátil do vlasti a působil jako kaplan v Týnci nad Labem, dále jako administrátor v Horní Rovni a v Žamberku a potom jako vicerektor kněžského semináře v Hradci Králové (do jeho zrušení v roce 1950).

30.4.1950 byl papežem Piem XII. jmenován královéhradeckým biskupem a svým předchůdcem Mořicem Píchou tajně bez vědomí státu vysvěcen. Potom se stal administrátorem ve Vrchlabí. V roce 1951 byl internován v želivském klášteře. Za "velezradu a špionáž pro Vatikán" byl v roce 1953 převezen do vyšetřovací vazby a roce 1954 odsouzen na 13 let vězení. Jako vězeň poznal kromě jiných kriminálů Mírov, Leopoldov a Valdice, odkud byl po více než 10 letech na amnestii propuštěn v roce 1962. Poté pracoval jako dělník v mlékárně v Opočně.

V roce 1965 mu bylo na zásah papeže Pavla VI. dovoleno nastoupit do duchovní správy, ale mimo vlastní diecézi a se zákazem jakéhokoli projevu biskupské hodnosti. Působil jako administrátor v Ústí nad Labem–Trmicích a dalších pohraničních farnostech. Mezi lety 1968 a 1973 mohl opět působit ve své diecézi, ve farnosti Plotiště nad Labem; pak se však musel znovu vrátit Trmic.

Teprve po listopadu 1989 mu bylo umožněno převzít správu diecéze, do té doby řízené kapitulním vikářem. 21.12.1989 jej papež Jan Pavel II. potvrdil jako diecézního biskupa v Hradci Králové a 27.1.1990 byl v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové uveden do služby svému biskupství, a to papežským zmocněncem arcibiskupem Francescem Colassuonem. Úřad sídelního biskupa vykonával do 6.6.1998, kdy po něm nastoupil Dominik Duka, OP. 24.9.1998 papež Jan Pavel II. jmenoval Mons. Karla Otčenáška osobním arcibiskupem. I v letech odpočinku byl arcibiskup Otčenášek pastoračně činný v diecézi, sportovní organizaci Orel, Konfederaci politických vězňů a dalších institucích; v současnosti je jeho veřejné působení omezeno zdravotním stavem.

28.9.1995 udělila Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové Mons. Karlu Otčenáškovi čestný titul Doktor honoris causa pedagogických věd. 28.10.1995 mu propůjčil prezident republiky Václav Havel Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. 31.3.1998 mu město Hradec Králové udělilo za celoživotní přínos Cenu Dr. Františka Ulricha. Mons. Karel Otčenášek je nositelem řady dalších významných ocenění. Zůstává všeobecně uznávanou autoritou a je nestorem politických vězňů z doby komunistické perzekuce.

Biskupským heslem Mons. Karla Otčenáška je: "Láska Boží, trpělivost Kristova, čest našeho lidu." Jeho teologickým důrazem je spřátelování všech lidí v Duchu Svatém. (www.diecezehk.cz, ap)

27. 04. 2010