Vyhledávání Menu

Osm duchů zla – rekolekce s J. Augystynem

Pastorační středisko ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím pořádá ve dnech 7.–8. listopadu 2014 již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ, tentokrát na téma "Osm duchů zla – zpytování svědomí a rozlišování duchů podle Evagria z Pontu".  

Kromě přednášek se nabízí možnost osobní modlitby před Nejsvětější svátostí nebo využití nabídky svátosti smíření či duchovního rozhovoru s knězem. 

Program bude zahájen v pátek od 18:00 registrací a v 18:30 slavením eucharistie. 

Po zaslání přihlášky dotyčnému pošleme podrobnější informace (a případnou složenku) k uhrazení nákladů na rekolekce: 150 Kč (+ 30 Kč v případě objednání bagety k sobotnímu obědu). 

Pozor – ubytování nezajišťujeme! 

Zájemci o rekolekční setkání se přihlašují písemně nejpozději do 3. listopadu prostřednictvím webového formuláře nebo na adrese Pastoračního střediska (Thákurova 3, 160 00 Praha 6).

11. 09. 2015