Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

„Osobnost – vlast – hodnoty“

Konference, kterou Pedagogická fakulta pořádá ve spolupráci s Diecézním teologickým institutem Biskupství královéhradeckého, se snaží poukázat na význam personálních vzorů při vytváření hodnot, zejména vztahu k vlasti. První část konference se týká obecných východisek, zatímco druhá část se zaměří na konkrétní osobnosti a jejich vliv na utváření hodnot. Spolu s pražským arcibiskupem na konferenci v objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové (Hradecká 1227) vystoupí také prof. Petr Piťha či prof. Jan Sokol. O konkrétních osobnostech promluví v druhé části konference prof. Rudolf  Zahradník (Otto Wichterle), doc. Jaroslav Med (Dobré dílo Josefa Floriana), Mgr. Karel Tejkal (Učitel – vlastenec Alexa Bokšay). Akce je veřejně přístupná bez nutnosti přihlašování. Bližší informace jsou na www.diecezehk.cz.

Od narození královské dcery, která se zřekla majetku i nabídek ke sňatku s těmi nejmocnějšími muži tehdejší Evropy a namísto toho následovala největší duchovní výzvu své doby – ideál sv. Františka, letos uplyne 800 let. Svatoanežský rok, který pražský arcibiskup Dominik Duka zahájil 2. března mší svatou v kostele sv. Františka z Assisi, má ukázat životní dílo i dějinný význam této mimořádné osobnosti naší historie. K připomenutí tohoto výročí se hlásí mnoho aktivit různých institucí jak církevních, tak necírkevních.

Součástí oslav budou koncerty duchovní hudby inspirované odkazem sv. Anežky České či mezinárodní vědecká konference pořádaná Katolickou teologickou fakultou UK. Vrcholem svatováclavského roku bude mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která 12. listopadu připomene svatořečení roku 1989. Svatoanežský rok bude zakončen unikátní výstavou s názvem „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“, která bude v prostorách Kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu 2011. Uspořádání této výstavy, jejíž přípravy jsou již v plném proudu, se ujalo Arcibiskupství pražské a Národní galerie v Praze. Program bohoslužeb a kulturních akcí je průběžně doplňován na stránkách speciálně určených tomuto roku – www.svataanezkaceska.cz. (Aleš Pištora)

18. 03. 2011