Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ostravsko-opavská diecéze oslaví 15 let od svého založení

Na připomínku výročí se diecéze připravuje především modlitbou v týdnu, který předchází liturgické oslavě patronky diecéze, svaté Hedviky Slezské, tedy ve dnech 9. – 15. října 2011. Biskupství k této příležitosti připravilo soubor textů, které mohou farnosti a jednotliví věřící využít. Týden modliteb za diecézi končí 15. října v předvečer slavnosti svaté Hedviky, kdy bude biskup František Václav Lobkowicz udělovat při mši svaté v katedrále Božského Spasitele ocenění za zásluhy pro diecézi. Mše svatá začíná v 17.00 hodin. Druhý den začíná v 10.00 hodin slavnostní mše svaté v katedrále Božského Spasitele. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Od 16.00 hodin začíná v kostele sv. Václava v Ostravě koncert "Ad Christefidelium Spirituali".

Ostravsko-opavskou diecézi založil papež Jan Pavel II. papežskou bulou „Ad Christefidelium spirituali“ dne 30. května 1996. Snahy o zřízení samostatného biskupství na území Slezska se však datují již od roku 1742 z doby vlády pruského krále Bedřicha II. Později se o totéž snažila císařovna Marie Terezie, ale toto úsilí ani tehdy, ani za První republiky nebylo korunováno úspěchem. Teprve konec 20. století přinesl změnu a vznik nové ostravsko-opavské diecéze. Vznikem biskupství v Ostravě se v roce 1996 začala psát historie nové církevní instituce. Celá staletí byly farnosti od Bílé Vody až po Hrčavu součástí různých církevních uspořádání – podle toho, jak určovaly dějiny staré více než tisíc let.

Diecéze zahrnuje území celého Moravskoslezského kraje včetně okresu Jeseník, který podle státního uspořádání patří do Olomouckého kraje. Na území diecéze se nachází 275 farností, které jsou rozděleny do jedenácti děkanátů. Patnácté výročí této události se biskupství rozhodlo oslavit v den slavnosti svaté Hedviky, patronky diecéze, při mši svaté v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Více na www.doo.cz. (Aleš Pištora)

11. 10. 2011