Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Otevření farního muzea v Kondraci

Na zřízení zcela unikátního muzea z nevyužívané fary se podílela místní farnost a Arcibiskupství pražské spolu s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Farní budova na návsi v blízkosti kostela sv. Bartoloměje v Kondraci u Vlašimi bude ukázkou farního života venkovského duchovenstva na přelomu 19. a 20. století. Farní muzeum v Kondraci tak navazuje na předchozí úspěšné projekty pro návštěvníky Kraje blanických rytířů.

Formou volné rekonstrukce byla provedena instalace většiny interiérů s důrazem na jejich plnou funkčnost a možnou využitelnost pro příležitostnou demonstraci dobových domácích prací – vaření, pečení chleba, stloukání másla, předení, draní peří apod. V expozici byly formou proměnlivé instalace v kontextu s historickou liturgickou praxí duchovenstva připomenuty také cyklicky se opakující tradice církevního roku s příslušnou výzdobu interiérů v souvislosti s některými regionálními lidovými zvyky atd. V této podobě je muzejní expozice na území České republiky zcela ojedinělá.

Program slavnostního otevření začíná v 11.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje mší svatou, kterou bude celebrovat biskup Karel Herbst. Ve 13.00 hodin vystoupí dechový orchestr Týnečanka, kterou v 15 hodin vystřídá Podblanický smíšený sbor s orchestrem. Od 17.00 hodin v patře muzea zazní soubor historických nástrojů Musica Da Chiesa. Zájemci si budou také moci ve zdejších dílnách vlastnoručně vyrobit, svíčky, ruční papír nebo vytisknout  dobový obrázek pomocí knihtisku. Připraveno je i občerstvení a upomínkové předměty. (Aleš Pištora)

09. 06. 2010