Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Otevření Hospice Dobrého pastýře se blíží

Skutečný život Hospice Dobrého pastýře se však rozbíhá již 1. září 2008, kdy se přijímá do péče první pacient. Právě proto, aby naděje pro staré a nemocné lidi, kteří budou hledat v novém domě útočiště, byla již přítomna a symbolizována vysvěcenou kaplí, vysvětí při mši svaté prostor kaple pomocný biskup pražský Karel Herbst SDB. Slavnostní nedělní odpoledne, na které je pozváno mnoho významných osobností, zpestří místní muzikanti.

Hospic vybudovalo občanského sdružení „Tři“. Ředitelka sdružení a současně vedoucí lékařka hospice MUDr. Tereza Dvořáková přeje tomuto zařízení do začátků, „aby naplnilo poslání, které hospice mají, aby se podařilo společně vybudovat dobré prostředí také pro zaměstnance a především aby dobrou službou byla naplňována Boží vůle.“

Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech bude mít kapacitu 30 lůžek na převážně jednolůžkových pokojích se zázemím pro rodinné příslušníky a přátele. Bude součástí nového kulturního a duchovního centra s kostelem Nejsvětější Trojice. Investorem kostela, který by měl být obdobou komunitních center a jako součást stavby bude navazovat na objekt hospice, je farnost Poříčí nad Sázavou. V suterénu kostela bude společenský sál s potřebným zázemím. V těsné blízkosti hospice se plánují i malé byty, výhledově určené pro duchovní na odpočinku, kteří by v tomto zařízení mohli zastávat duchovní službu. Snahou je dosažení vysoké míry integrace, aby kromě hospitalizovaných pacientů přicházeli do těchto prostor i lidé „z venku" a aby se tak postupně odstraňovaly bariéry. Na vlastní objekt bude navazovat zahrada bezbariérově přístupná i pro ležící pacienty.

Stavbu nového Hospice Dobrého pastýře navštívil letos 19. dubna kardinál Miloslav Vlk. Požehnal členům občanského sdružení „Tři“ a popřál jim mnoho úspěchů při dokončování této užitečné instituce, která je dnes již hotova. Kardinál Vlk tehdy připomněl, jak v roce 2003 při kladení základního kamene dal požehnání těm, kdo se pouštěli do práce. Hlavní stavební práce byly však zahájeny až v říjnu v roce 2006, kdy sdružení po mnohaletém úsilí obdrželo dotaci od ministerstva zdravotnictví ve výši 50 mil. Kč. Stavbu hospice však kromě ministerstva zdravotnictví vydatnou měrou podporoval i Středočeský kraj (mj. značným podílem na investičních prostředcích), soukromí dárci i místní zastupitelstvo v čele se starostou Karlem Bártou.

Hospic Dobrého pastýře je první lůžkový hospic ve Středočeském kraji. Vznik zařízení tohoto typu umožní podstatné zkvalitnění péče o terminálně nemocné v uvedeném regionu za současného výrazného odlehčení nemocnicím uvažované spádové oblasti: Středočeský kraj, Jihočeský kraj (nemocnice v Písku a Táboře), Praha (Thomayerova nemocnice, FN Královské Vinohrady).

Budova hospice poskytne zázemí pro všechny formy paliativní péče (lůžkovou, mobilní, ambulantní a stacionářskou). Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná, duševní i duchovní strádání a udržet co nejvyšší kvalitu života. Je tedy kladen důraz na bio-psycho-socio-spirituální jedinečnost každého člověka. Lékařka a zakladatelka novodobé hospicové péče Cecil Saunders v této souvislosti říká: „Nemůžeme životu přidat více dnů, ale dnům více života.“ Hospic tak umožňuje terminálně nemocným a jejich blízkým žít naplno tak, jak jim jejich onemocnění dovolí. (ap)

25. 08. 2008