Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Otevření kostela v Žabonosech

Po ukončení více než rok trvající celkové opravy tak bude významná památka a výrazná dominanta obce Žabonosy po několika desetiletích opět zpřístupněna nejen věřícím, ale i nejširší veřejnosti. V rámci rekonstrukce bylo provedeno statické zajištění, obnova střechy, oprava vnějších i vnitřních omítek, elektroinstalace či obnova části vnitřního vybavení. Kostel byl rovněž nasvícen. Opravu provedla firma Geosan Group a.s. z Kolína, finanční prostředky byly získány z  Programu rozvoje venkova, od soukromého sponzora, farnosti Pečky a četných dárců, kteří přispěli na sbírku v obci Žabonosy.

V rámci rekonstrukce byla rovněž opravena zvonová stolice a věž kostela bude 23. září osazena novým zvonem, který ten den požehná arcibiskup pražský. Zvon sv. Václav má hmotnost 220 kg a průměr 70 cm.

Původní předrománský kostel sv. Václava byl postaven již po roce 950 na slovanském hradišti. Na jeho místě, snad i s využitím původního zdiva, vznikl v polovině 12. století dnešní románský kostel s emporou. Rozšířen byl v 70. letech 13. století přístavbou pravoúhlého presbytáře, který plynule navázal na starší románskou loď. Kostel tak získal méně obvyklý nečleněný obdélný půdorys. Další stavební úpravy proběhly v 80. letech 14. století, kdy Žabonosy držel pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. K severnímu boku kostela byla připojena obdélná kaple, později změněná na sakristii (některá literatura upozorňuje na možnou spojitost s hutí Petra Parléře, což ovšem nebylo nijak doloženo). V roce 1721 byla barokně upravena věž a fasády kostela, což zcela zastřelo středověký vzhled exteriéru stavby. Kostel v Žabonosech se řadí k jedněm z nejstarších a nejpozoruhodnějších památek kolínského regionu.

Po celou dobu rekonstrukce prováděl Archeologický ústav v Praze záchranný archeologický výzkum jak interiéru kostela, tak v jeho bezprostředním okolí. Výzkum přinesl překvapivé výsledky, o kterých se můžete více dočíst na stránkách archeologikého ústavu: http://www.arup.cas.cz/cz/onas/tz_zabonosy.html       (Aleš Pištora)

17. 09. 2010