Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Otevření opraveného kostela sv. Václava v Jindicích

V rámci procesu obnovy farností byl kostel v Jindicích, který původně spadal do farnosti Solopyské, přidělen k Římskokatolické farnosti Kolín. Jedná se o malý filiální kostelík uprostřed hřbitova, který byl ještě do nedávné doby ve velmi špatném stavu. Kolínský farář P. Libor Bulín usiloval o to, aby mohl být kostel uveden do uspokojivého stavu. Nejprve bylo potřeba vypracovat projekt. Díky částce, kterou přispěla obec ještě za minulého starosty, byl projekt vyhotoven a začalo hledání způsobu, jak by mohla být financována oprava kostela.

Stav kostela nebyl lhostejný místním obyvatelům a tak nový starosta Zbyšek Šaněk pomohl při hledání finančních zdrojů. Kolínská farnost požádala o zařazení do programu Státního zemědělského investičního fondu, který v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova umožňuje podporu venkova. Farnost předložila projekt, který kdysi nechal vypracoval P. Bulín. Ten byl vybrán jako třetí nejlepší a kostel se mohl začít roku 2008 opravovat. K financování opravy přispělo také Arcibiskupství pražské, farnost a obce Jindice.

Za necelý rok a půl byla generální oprava kostela hotova. Byla provedena především oprava porušeného nosného zdiva, konstrukce krovů, omítek kostela, ale také hřbitovní brány. P. Libor Bulín má radost, že slavnostní otevření může proběhnout zrovna na první neděli adventní. „Je to první adventní neděle, čili se kostel otevře vlastně na začátek nového církevního roku. Po léta kostel sloužil především mrtvým a tak se pokoušíme o to, aby sloužil i živým, tedy těm, kdo se přijdou pomodlit za své blízké.“ V kostele sv. Václava se sice nikdy nesloužily bohoslužby pravidelně, ale jak říká P. Bulín: „Možná se ukáže, že budeme v nově opraveném kostele moci podniknout i něco, co povede k duchovní obnově místního kraje.“

Původně gotický kostel sv. Václava je poprvé doložen v roce 1336. Do dnešní podoby byl radikálně přestavěn v 1. polovině 19. století. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s pravoúhlým kněžištěm a hranolovou věží. Zařízení kostela je částečně rokokové asi z doby kolem roku 1770, většinou však empírové. Hlavní oltář pseudobarokní z roku 1910. Hrobní kaple s kryptou byla postavena v polovině 18. století a upravena novorománsky ve druhé polovině 19. století. (ap)

25. 11. 2009