Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Otevření zrekonstruované Strahovské knihovny

Filosofický sál Strahovské knihovny prošel nedávno rozsáhlou rekonstrukcí. Obnoven byl mobiliář knihovny, restaurována byla nástropní malby a kazetové podlahy. Došlo také k odstranění nevhodných přemaleb a úprav z padesátých let 20. století. Rekonstrukce byla součástí celkového záměru "Rekonstrukce Strahovské knihovny", na který by měly navazovat další projekty opravy interiéru. Během rekonstrukce bylo potřeba odstranit vrstvu nečistot na nástropní malbě od F. A. Maulbertsche a scelit velikou svislou statickou trhlinu. Rekonstrukcí prošli také stěny a prostory mezi okny, které jsou obloženy knihovnami dosahují až k ochozu, dále okna a niky oken a dveří, které jsou obloženy táflováním a jsou bohatě zdobené profilovými zlacenými lištami a zlacenými řezbami. Opravena byla také celá konstrukce ochozu.

Pro četné přírůstky Strahovské knihovny vybudovat v poslední čtvrtině 18. století nové knihovní prostory opat Václav Mayer. Na místě původní sýpky nechal pro tento účel vystavět Filozofický sál. Průčelí bylo Janem Ignáciem Palliardim vybudováno již v roce 1783, interiér z ořechového dřeva byl převezen ze zrušeného premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Interiér byl instalován v letech 1794 – 1797 jeho původním autorem Janem Lahoferem z Tasovic. Udivující rozměry sálu jsou umocněny monumentální nástropní malbou, kterou vytvořil vídeňský malíř Franz Anton Maulbertsch. V centru dění jsou tu desky s Desaterem a Mojžíš, za nimi se nachází Archa úmluvy. Na levé straně sledujeme vývoj řecké civilizace od mythických dob přes dobu Alexandra Velikého až k filozofům Sokratovi, Diogenovi a Démokritovi. Na pravé straně je zobrazen vývoj věd - Aeskulapos, Pythagoras, Sokrates ve vězení.

V sálu je umístěna busta strahovského bibliotékáře a archiváře převora Cyrila Straky, který se podílel významnou měrou nejen na katalogizačních pracích, ale i na zpřístupňování knihovních a archivních materiálů veřejnosti především v první čtvrtině 20. století. Právě on pojmenoval sály knihovny podle tradičního rozdělení studií na Filozofický a Teologický sál. Kromě filosofie, která původně v sobě slučovala všechny vědy, tu můžeme najít díla i z oblasti dalších věd, které byly vyučovány na univerzitách, tedy astronomická, matematická, historická, filologická a další. Celkový počet svazků v tomto sále přesahuje 33 000 kusů. (www.strahovskaknihovna.eu, Aleš Pištora)

07. 12. 2010