Vyhledávání Menu

OTEVŘENOU BRANOU DO ROKU MILOSRDENSTVÍ


V úterý 8. prosince 2015 začíná mimořádný Svatý rok milosrdenství, který je na začátku spojen s otvíráním tzv. Svatých bran. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zve na slavnostní otevření Svaté brány v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 12. prosince 2015. Liturgie začne v 10.00 v bazilice sv. Jiří.


51097


Již v sobotu 5. prosince se v prostorách Pastoračního střediska (kostel sv. Vojtěcha) koná od 14.30 hodin diskuse na téma „Uprchlíci mezi námi“ s prof. Leonardem Emberti Gialloreti, členem komunity Sant‘ Egidio v Římě a také člověkem odpovědným za pomoc uprchlíkům v Severním Iráku.

Vyhlášení Svatého roku milosrdenství je dalším krokem papeže Františka jak zpřístupnit církev lidem slabým, zraněným a přehlíženým. Dokládá to i modlitba, kterou k této příležitosti papež vydal: „Ty jsi chtěl, aby také tvoji služebníci byli podrobeni slabosti, a tak mohli soucítit s těmi, kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.“ (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 02. 12. 2015